Ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα της φαρμακευτικής αγοράς και στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη της Φαρμακοβιομηχανία, η Ε.Ε.Φα.Μ. διευρύνει το φάσμα των ρόλων που εκπροσωπεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές της, ώστε να συνεχίσει να απαντά επιτυχώς στις σύγχρονες ανάγκες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Φα.Μ. μετονομάζεται από Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing σε Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management και υιοθετεί μία νέα εταιρική ταυτότητα, που απεικονίζει και τονίζει την ανανεωμένη φυσιογνωμία της. Τα παραπάνω, μαζί με την κεντρική θεματική του 11 ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε εκδήλωση ms εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρόεδρος του Δ.Σ. τns Ε.Ε.Φα.Μ. Σοφία Νάσιου, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση τns σημαντικής αυτής αλλαγής: Διαπιστώσαμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών κατέχει σήμερα ρόλο που επεκτείνονται πέρα από τα στενά όρια της έννοιας του Marketing, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ταυτίσουν το αντικείμενο της θέσης τους με το συγκεκριμένο όρο στον τίτλο της Ε.Ε.Φα.Μ. Με τη μετονομασία της Εταιρείας, επικοινωνούμε στα στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας ότι αναγνωρίζουμε τις σύνθετες ανάγκες τους και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές. Βασική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία αξιας προς τις αρχές υγείας και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσα από την ενδυνάμωση των στελεχών, με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση του κλάδου και τη βελτίωση της ζωης των ασθενών . Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management είναι μη κερδοσκοπική, επιστημονική εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της επιμόρφωσης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης των στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας. Τελευταία προσθήκη στις εκπαίδευτικές δράσες της είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα mini mba in Pharma , που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School. Πρόκειται για ένα υψηλού επιστημονικού επιπέδου Πρόγραμμα, που απευθύνεται στα μεσαία3 βαθμίδας στελέχη της Φαρμακοβιομηχανία και επιδιώκει να τους προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 18/06/2017