ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο κλάδων κατέχει αυτός του τουρισμού, ο οποίος συνεισφέρει με περίπου 1,5 διο. ευρώ τον χρόνο, αποτελώντας ουσιαστικά περί το 40% της αγοράς. Σημαντική είναι και η απόδοση του κλάδου των ασφαλειών, ο οποίος μπορεί να μην εμφανίζει μεγάλο αριθμό αγοραστών αλλά έχει υπολογίσιμη αξία. Αλλωστε εκτιμάται ότι πλέον περίπου το 70% των αλλαγών μιας ασφάλειας γίνεται ηλεκτρονικά. Ενας από τους πλέον ανερχόμενους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματική έκπληξη για τους ερευνητές είναι αυτός των φαρμακείων, ο οποίος εμφανίζει ετήσιο τζίρο που φτάνει περίπου τα 90 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται έως και να διπλασιαστεί, αφού από το 2017 θα μπορούν να πωλούνται και τα μη συνταγογραφού μενα φάρμακα.

Πιστοποίηση

Αντίθετα, σε πρώιμο στόδιο βρίσκονται οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων supermarket στην Ελλάδα, καθώς μόλις το 25% των online αγοραστών δηλώνει πως έχει κάνει κάπως συστηματικά διαδικτυακές αγορές αυτού του είδους, όπως κατέδειξε έρευνα του ELTRUN. “Γονίδια στιγμή, ειδική πιστοποίηση θα έχουν σύντομα τα ηλεκτρο νικά καταστήματα που το επιθυμούν, καθώς θεσμοθετείται το πρώτο σήμα (trustmark) για την αξιολόγηση τους. Το σήμα αναπτύχθη κε από τον Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και στηρίζεται στην αξιολόγηση των καταστημάτων βάσει 120 κριτηρίων με στόχο να ελέγξουν τον ορθό τρόπο λειτουργίας τους ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσήνη των καταναλωτών. To ζήτημα της αξιοπιστίας των καταστημάτων άλλωστε είναι αυτό που κρατά εδώ και χρόνια μακριά από τις ηλεκτρονικές αγορές σημαντική μερίδα του καταναλωτικού κοινού.

ΕΘΝΟΣ 01/12/2016