ΕΝΑΣ στους δύο Θεσσαλονικείς δηλώνει δυσαρεστημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας, σύμφωνα με έρευνα γνώμης που διεξήγαγε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Το 53% πιστεύει ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας έχουν αυξημένο κόστος, αλλά εμπιστεύεται τους ιδιώτες γιατρούς. Συγκεκριμένα, το 51,4% των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, το 22,9% δήλωσε ικανοποιημένο (30% είναι ηλικίας άνω των 65 ετών) και το 24,3% ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το 53,3% αναφέρει ότι επισκέπτεται συχνότερα τα ιδιωτικά ιατρεία, το 34,3% τα νοσοκομεία, το 32,7% το ΙΚΑ, το 17,6% τα ιδιωτικά πολυϊατρεία και κλινικές και το 5,6% τα Κέντρα Υγείας. Από αστούς που επισκέπτονται ιδιωτικό γιατρό, το 44,1 % δηλώνει ότι το επιλέγει μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες (10,2%). Ο τρόπος που προσεγγίζουν τον ιδιωτικό γιατρό, σε ποσοστό 65% γίνεται μέσω φίλων και 11,6% από άλλους γιατρούς. Το κριτήριο επιλογής ιδιωτικού ιατρείου είναι να εί ναι συμβεβλημένο με την ασφάλεια τους (30%), η σύσταση από τρίτους (25%), η καλή φήμη (19,2%) και η εμπειρία (14,1%). Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε ποσοστό 48,3%, ενώ το 24,3% ότι έχει μείνει ίδιο και το 16,3% ότι έχει ελαττωθεί. Το 75,6% δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και το 24,4% όχι. Από τους χρήστες των υπηρεσιών, το 31,9% τις αποτιμά θετικά, το 17,4% μάλλον θετικά, το 15,5% αρνητικά και το 10,9% μάλλον αρνητικά.

Οχι στα ΜΗΣΥΦΑ

Σε σχέση με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και το ενδεχόμενο να μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί εκτός φαρμακείου, πιστεύουν ότι αστό θα είναι χειρότερο σε ποσοστό 52,1 %, το ίδιο 19,3% και καλύτερο 17,3%.
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων την έρευνας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, επεσήμανε ότι οι κρατικές υπηρεσίες Υγείας εξακολουθούν να μην έχουν βελτίωση και ο προϋπο λογισμός τους είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το 2009.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31/07/2015