Ξεκινά στον ΕΟΦ η διαβούλευση με τις φαρμακευτικές για αλλαγή του σημείου διάθεσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους

 

Σαράντα δραστικές ουσίες θα περιλαμβάνονται τελικά στον κατάλογο των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕΔΙΦΑ), δηλαδή των Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που υπό νέα συσκευασία και σε χαμηλές περιεκτικότητες, θα μπορούν να διακινούνται και μέσω σούπερ – μάρκετ.

Ο σχετικός κατάλογος των δραστικών ουσιών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία από τις φαρμακευτικές εταιρίες να προχωρήσουν σε αλλαγή του τρόπου διάθεσης των προϊόντων τους.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ επισημαίνεται ότι πρόκειται για Ενδεικτικό Κατάλογο Δραστικών Ουσιών (Μορφές, Περιεκτικότητες και Συσκευασίες) εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων “των οποίων ο τρόπος διάθεσης μπορεί να αλλάξει από:
«Φάρμακα για οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή», σε «Φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή- Γενική Διάθεση».

Οι ενδεικνυόμενες μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων του Καταλόγου πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής αυτών στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4389/2016 και της υπ’αριθμ. ΥΑ Γ5(α)51194/18.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2219) .

Με βάση τον επισυναπτόμενο Κατάλογο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΚΑΚ να καταθέσουν στον ΕΟΦ σχετικές αιτήσεις τροποποίησης τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων”.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι οι φαρμακευτικές μπορούν να υποβάλλουν και αιτήσεις τροποποίησης για φαρμακευτικά προϊόντα δραστικών ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο, και οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος Νόμου.

Ο ενδεικτικός κατάλογος επισυνάπτεται, εδώ.

Healthmag 3/11/2016