Λίγο πριν εκπνεύσει το 2015 το υπουργείο Υγείας ανάρτησε τρία Διορθωτικά Δελτία Τιμών, δηλαδή των δελτίων της ανακοστολόγησης, των νέων φαρμάκων αναφοράς και των νέων υβριδικών και γενοσήμων. Τα Διορθωτικά Δελτία είχε προαναγγείλει μια εβδομάδα νωρίτερα το υπουργείο, κρίνοντας αναγκαία την σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έκδοσή του ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις που προέκυψαν από τις αλλαγές στο ΦΠΑ επί της χονδρικής και της λιανικής τιμής. Στο δελτίο της ανακοστολόγησης περιλαμβάνονται 9.368 σκευάσματα, ενώ στην Υπουργική Απόφαση που τη συνοδεύει αναφέρεται πως η έναρξη ισχύος της για τις φαρμακαποθήκες είναι από 11 Ιανουαρίου (ουσιαστικά πρόκειται για λιγότερο από μια εβδομάδα εργάσιμων ημερών). Αντίστοιχες ημερομηνίες ισχύουν και για τα φάρμακα των άλλων δύο διορθωτικών δελτίων. Για τα φαρμακεία οι νέες τιμές θα ισχύσουν από τις 5 Φεβρουαρίου. Ο ΣΦΕΕ από την πλευρά του αναφέρει ότι έγινε ειλικρινής προσπάθεια συγκερασμού των απόψεων και επίλυσης των ζητημάτων των εταιρειών μελών του, με αυξημένη διαφάνεια και αξιοκρατία, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τα Μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον ΕΟΦ. Η διευθέτηση μίας σειράς θεμάτων κινείται ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος των ασθενών μέσω μειώσεων τιμών που ενδεικτικά κυμαίνεται στο 2,9%. Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα και προβλήματα που οφείλονται σε χρόνιες στρεβλώσεις της διαδικασίας τιμολόγησης, η επίλυση των οποίων άμεσα, στην επόμενη δεδομένη ευκαιρία, θα συμβάλλει ουσιωδώς στην ομαλότητα της πρόσβασης των ασθενών σε σημαντικά φάρμακα συμπληρώνει η διοίκηση του Συνδέσμου. Ακόμη επισημαίνει ότι μετά την εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στη δαπάνη ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων, η Πολιτεία πρέπει να δείξει ότι κατανοεί τη ουμβολη της φαρμακοβιομηχανίας, εξαιρώντας τον ΦΠΑ από τον στόχο της φαρμακευτικής δαπάνης ή έστω εξαιρώντας τον ΦΠΑ από το clawback, αφού σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Δημόσιο .

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 04/01/2016