Σειρά τώρα έχει ο υπολογισμός των τιμών από τον ΕΟΦ και οι διαβουλεύσεις μέχρι την έγκριση των νέων τιμών με το αναμενόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Η κρίσιμη κατάσταση στη δημόσια υγεία και στην δυνατότητα των ασφαλισμένων να παίρνουν τα φάρμακα που χρειάζονται, αλλά και η προσπάθεια να αποσοβηθούν ορισμένοι κλυδωνισμοί που έχει φέρει η οικονομική κρίση στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αποτυπώνεται στην απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμάκων, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση προβλέπει περιορισμό μείωσης της τιμής των γενοσήμων σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 15%, διατήρηση των κλιμάκων που είχαν τεθεί αρχικά για την σταδιακή άρση της προστασίας των ελάχιστων τιμών μέχρι της τιμής του ενός ευρώ, ανατιμολόγηση των πρωτοτύπων με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε. και των φαρμάκων αναφοράς (μετά την απώλεια προστασίας δεδομένων) με το 50% της αρχικής τιμής τους μέχρι το όριο της κλίμακας ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο βρισκόμαστε, προβλέπει εξαιρέσεις από την ανακοστολόγηση ζωτικών φαρμακευτικών προϊόντων όπως τα παράγωγα αίματος και δεν επιτρέπει αυξήσεις τιμών σε φάρμακα που μετακινούνται από τη θετική στην αρνητική λίστα, παραμένοντας συνταγογραφούμενα.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης, σειρά έχει τώρα η εφαρμογή της από τον ΕΟΦ με τον υπολογισμό των νέων τιμών, η ανάρτηση της πρότασης του Οργανισμού (αναμένεται μετά το Πάσχα) για διαβούλευση με τις φαρμακευτικές και στη συνέχεια η σύγκλιση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων για να οριστικοποιηθούν οι νέες τιμές με την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων με απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.
Αναλυτικά, η απόφαση όρισε ότι οι δύο γενικές ανατιμολογήσεις ετησίως θα γίνονται εντός Μαϊου και Νοεμβρίου κάθε έτους, σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο ΕΟΦ. Τα νέα φάρμακα μετά την αδειοδότησή τους θα τιμολογούνται εντός 30 ημερών αν πρόκειται για γενόσημο ή εντός 90 ημερών για τα υπόλοιπα φάρμακα. Γι΄αυτό προβλέπεται η έκδοση συμπληρωματικών δελτίων τιμών.

Η τιμολόγηση γίνεται ως εξής:
Τα φάρμακα αναφοράς υπό προστασία δεδομένων, τιμολογούνται με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε. Δεν τιμολογούνται αν δεν υπάρχει τιμή σε 3 χώρες. Επίσης, δεν θα εκδίδεται τιμή για φάρμακα που -παρότι τιμολογημένα- δεν έχουν πωλήσεις στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης τιμών ή δεν έχουν πωλήσεις για τρία συνεχή έτη μετά την πρώτη τιμολόγηση τους, ανεξάρτητα από τον εάν δεν έχει ανακληθεί η άδεια με διαπιστωτική πράξη του ΕΟΦ.
Τα φάρμακα αναφοράς χωρίς προστασία και με την πρώτη κυκλοφορία του αντίστοιχου γενοσήμου στην ελληνική αγορά μειώνουν την τιμή τους στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία ή στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε., ανάλογα ποιά είναι η χαμηλότερη τιμή. Με τον ίδιο τρόπο κοστολογούνται τα υβριδικά, τα προϊόντα με αίτηση συγκατάθεσης και τα προϊόντα σταθερού συνδυασμού. Εφόσον δεν υπάρχει γενόσημο με δηλωμένες πωλήσεις, ισχύει ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Για να μην υπονομευτεί η επάρκειά τους στην αγορά, οι μειώσεις εφαρμόζονται στα φάρμακα με τιμή πάνω από 12 ευρώ ή κόστος ημερήσιας θεραπείας πάνω από 0,40 ευρώ. Ανά εξάμηνο, οι κατώτατες τιμές μειώνονται και διαμορφώνονται ως εξής: από 1.1.2016 μέχρι 9 ευρώ ή ΚΗΘ μέχρι 0,30 ευρώ, από 1.7.2016 μέχρι 7 ευρώ ή ΚΗΘ μέχρι 0,25 ευρώ, από 1.1.2017 μέχρι 4,5 ευρώ ή ΚΗΘ 0,15 ευρώ, και από 1.7.2017 μέχρι 1 ευρώ με ΚΗΘ άνω των 0,02 ευρώ.
Τα γενόσημα διατηρούν το 65% της προκύπτουσας χονδρικής τιμής των πρωτοτύπων μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων». Σε περίπτωση που η συσκευασία ή και η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή και λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που δίνει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετισθεί με προϊόν αναφοράς που βρίσκεται σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και ακολούθως στην ΕΕ, η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την τιμή του φθηνότερου γενοσήμου. Εάν το γενόσημο δεν μπορεί να συσχετιστεί με προϊόν αναφοράς ή άλλο γενόσημο, τότε η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή. Τα εγχωρίως παραγόμενα χωρίς προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά, τιμολογούνται βάσει κοστολογικών στοιχείων. Για την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της επάρκειας, οι μειώσεις εφαρμόζονται στα γενόσημα φάρμακα με λιανική τιμή άνω των 7,8 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,26 ευρώ. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 εφαρμόζεται για τα φάρμακα με τιμή λιανικής άνω των 5,5 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,20 ευρώ, από 1.7.2016 στα φάρμακα με λιανική άνω των 4 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,15 ευρώ, από 1.1.2017 για φάρμακα με λιανική άνω των 3 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,10 ευρώ και από 1.7.2017, για φάρμακα με λιανική τιμή άνω του 1 ευρώ και ΚΗΘ άνω των 0,02 ευρώ.

“Μαξιλάρι”
Οι μειώσεις τιμών που προκύπτουν σε κάθε ανατιμολόγηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 15% επί της χονδρικής τιμής. Εάν το γενόσημο μετά το τέλος των υπολογισμών έχει τιμή είναι μεγαλύτερη από το προϊόν αναφοράς χωρίς προστασία, τότε η τιμή του προϊόντος αναφοράς εξισώνεται με την προκύπτουσα τιμή του γενοσήμου. Αντίστοιχα τιμολογούνται και τα υβριδικά, οι τιμές των οποίων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τιμές προϊόντων αναφοράς που ανήκουν στο ίδιο ATC επίπεδο 5 και έχουν παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή και αντίστοιχη περιεκτικότητα.

Η ανώτατη τιμή παραγωγού των βιολογικών και βιο−όμοιων προϊόντων (προϊόντων αίματος, βιοτεχνολογικών προϊόντων, εμβολίων, βιο−ομοειδών και λοιπών βιολογικών προϊόντων) ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκύπτουσες τιμές δύναται να είναι ίσες ή μικρότερες από τις ισχύουσες.

Κατ’ εξαίρεση για τα παράγωγα αίματος οι προκύπτουσες τιμές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και προκειμένου να μην διακυβευθεί η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για τις ανάγκες των ασθενών, τα παράγωγα αίματος και τα εμβόλια εξαιρούνται της ανατιμολόγησης. Ορφανά φάρμακα μπορούν να τιμολογηθούν ακόμη και εάν διατίθενται τιμές σε δύο μόνο άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι προκύπτουσες τιμές μπορούν να είναι ίσες ή μικρότερες από τις ισχύουσες. Επιπλέον, δεν θα ανατιμολογούνται φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται αποκλειστικά στο εξωτερικό (αποκλειστικά για εξαγωγή).

Διορθωτικές ρυθμίσεις
Προϊόντα που έχουν εγκριθεί με νομική βάση πλήρους φακέλου και που συμπροωθούνται (Co−marketing) λαμβάνουν την ίδια χαμηλότερη τιμή, εφόσον δηλωθεί η συμπροώθηση από όλους τους εμπλεκόμενους ΚΑΚ.
Στην περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος ΚΑΚ αιτηθεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς την τιμολόγηση του σε προϊόν αρνητικού καταλόγου, θα πρέπει να υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων που με αίτηση του ΚΑΚ μεταπίπτουν από το θετικό στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και δεν αποζημιώνονται, καθορίζονται διατηρώντας τη λιανική τιμή σταθερή (προκειμένου να μην υπάρχει επιβάρυνση των πολιτών − ασθενών) και δημόσιας δαπάνης.
Οι τιμές των φαρμάκων του αρνητικού καταλόγου και του καταλόγου ΜΗΣΥΦΑ δεν ανατιμολογούνται. Οι λιανικές τιμές των φαρμάκων που μεταφέρονται από το θετικό ή αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον κατάλογο ΜΗΣΥΦΑ, δεν μεταβάλλονται. Επιπλέον, δεν μεταβάλλονται οι λιανικές τιμές των προϊόντων που με αίτηση του ΚΑΚ μεταπίπτουν από το θετικό στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και δεν αποζημιώνονται.

Δείτε εδώ, ολόκληρη την απόφαση.

Healthmag 20/4/2016