Βαρυ αναδεικνύεται το τίμημα των περικοπών της φαρμακευτικής δαπάνης για συνολικά 210 εταιρείες διακίνησης 2.745 φαρμάκων, που λαμβάνουν ανά τακτά διαστήματα σημειώματα για τα ποσά των επιστροφών με τη μορφή rebate και clawback. Οι εταιρείες καλούνται να επιστρέψουν κατά μέσο όρο περί το 29,43% του τζίρου τους, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο ΕΟΠΎΥ και αφορούν σε 2.595 φάρμακα που διακινούνται σε ιδιωτικά φορμακεία, καθώς και σε 150 σκευάσματα από τα φορμακεία του ΕΟΠΎΥ.
Για τα σκευάσματα αυτά το συνολικό clawback και rebate έχει ήδη υπολογιστεί από τον οργανισμό στα 744 εκατ. ευρώ για το 2016.
Ειδικότερα, προκύπτει ότι από το σύνολο των εταιρειών τα λιγότερα επιστρέφουν μόλις 19 εταιρείες με ποσοστό συνολικών επιστροφών (rebate και clawback) 19%-25% επί του τζίρου τους, 121 εταιρείες πληρώνουν από 25% έως 30%, 20 εταιρείες μεταξύ 30%-32%, 35 εταιρείες από 32% έως 38%, ενώ υπάρχουν και 12 εταιρείες με επιστροφές από 38% έως και 42%.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ο κ. Παναγιώτης Πατεράκης από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, συνολικά 201 εταιρείες καταβάλλουν rebate για τη διακίνηση φαρμάκων στο δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων και 41 εταιρείες για φάρμακα στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Όσον αφορά στην επιβολή του rebate, η έκπτωση αυτή φτάνει το 9% για 67 εταιρείες, το 10% για 49, το 11% για 41, μεταξύ 12% 15% για 39, ενώ υπάρχουν και πέντε εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται σε εκπτώσεις εύρους 16% 20%.
Σχεδόν το 50% του rebate αφορά σε on patent σκευάσματα, το 32% σε off patent, το 17,2% σε γενόσημα και περίπου 0,8% σε υβριδικά.
Από την άλλη πλευρά, ως ποσοστό επί του τζίρου όλες οι κατηγορίες είναι αρκετά κοντα.
Δηλαδή το rebate για ta on patent φτάνει στο 15,53% του συνολικού τζίρου τους, των off patent στο 13,36%, των γενοσήμων στο 11,14% και των υβριδικών στο 11,71%. Σχετικά με το ποσοστό επιστροφής ανά θεραπευτική κατηγορία, οι στατίνες καταβάλλουν το 9% των επιστροφών από τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα αντιδιαβητικά (συνδυασμοί από του στόματος υπογλυκαιμικών) το 5,6% και οι πραζόλες για το έλκος (αναστολείς της αντλίας πρωτονίων) το 4,39%. Όσον αφορά στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), 23 εταιρείες καταβάλλουν rebate 14,6% του τζίρου τους, μεταξύ 15,5% και 16,5% καταβάλλουν 13 εταιρείες και πεντε εταιρείες παρέχουν εκπτώσεις από 17,5% έως και 19%. Μάλιστα στην κατηγορία των ΦΥΚ την υψηλότερη επιβάρυνση φαίνεται να έχουν οι εταιρείες που διακινούν ανοσοκατασταλτικά σκευάσματα με 36%, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται και αρκετοί βιολογικοί παράγοντες για ασθένειες, όπως οι ρευματοπάθειες. Ακολουθούν τα αντινεοπλασματικά, όπου περιλαμβάνονται και τα αντικαρκινικά φάρμακα με 16,2% και ακολουθούν τα αντι ιικά ουστηματικής χορήγησης όπου περιλαμβάνονται φάρμακα για την ηπατίτιδα και τον HIV, με 10,56%. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, το μέσο ποσοστό αυτόματης επιστρα φής (clawback) για τις εταιρείες διαμορφώνεται στο 18,22%. Ειδι κότερα, 18 εταιρείες πληρώνουν clawback 10% 15%, 80 εταιρείες 15% 18%, 67 εταιρείες μεταξύ 18% και 20%, 27 εταιρείες 20%-22% και 18 εταιρείες από 22% έως 28%.

Σχεδόν στο σύνσλό τους οι εταιρείες φαίνονται ιδιαίτερα συνεπείς στις αποπληρωμές, γεγονός βέβαια στο οποίο ουνέβαλε και η διαδικασία των συμψηφισμών, η οποία φυσικά δεν αφήνει και πολλά περιθώρια… διαφυγής. Έτσι για τα έτη 2012-2014 από πλευράς rebate σχεδόν το 99% των απαιτήσεων του Δημοσίου έχει καλυφθεί, ενώ για το 2015 το ποσοστό είσπραξης φτάνει στο υψηλό 94,4%. Σχετικά με το clawback, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΎ έχει εισπραχτεί το 97% για το 2012 και 2013, το 92% για το 2014 και το 84,7% για το 2015. Περίπου το 50% του rebate καταβάλλεται άμεσα από τις εταιρείες, ενώ τσ υπόλοιπο συμψηφίζεται με άλλες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες. Αντίθετα στο clawback, μόνο ένα μικρό μέρος αφορά άμεσες πληρωμές των εταιρειών που διαμορφώθηκε στο 17% για το 2012, στο 28,56% για το 2013, στο 26,5% για το 2014 και περίπου στο 16% για το 2015. Το υπόλοιπο ποσό αφορά σε ουμψηφισμούς του ΕΟΠΥΥ ή των νοσοκομείων προς τις εταιρείες και αυτό είναι λογικό, καθώς υπήρξαν υψηλά ανεξόφλητα χρέη το προηγούμενο διάστημα από παλαιότερα έτη.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 03/01/2017