Προθεσμία ως τις 7 Νοεμβρίου για τις φαρμακευτικές από τον ΕΟΦ, να υποβάλλουν φύλλα έρευνας για τις μειώσεις τιμών φαρμάκων του δευτέρου εξαμήνου του 2016
Εν αναμονή της νέας υπουργικής απόφασης για τη γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων του δευτέρου εξαμήνου του έτους, ξεκίνησε χθες στον ΕΟΦ η απαραίτητη προετοιμασία για τον υπολογισμό των τιμών, με την πρόσκληση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΟΦ προς τις φαρμακευτικές να στείλουν φύλλα έρευνας για τα φάρμακά τους, χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία της 3ης Οκτωβρίου 2016.
Η προθεσμία ορίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Δευτέρας 7 Νοεμβρίου.
Κατά την επικείμενη ανακοστολόγηση, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η σταδιακή μείωση των τιμών των φαρμάκων όπως ορίζουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, κατεβάζοντας τις τιμές μέχρι τα 7 ευρώ για τα πρωτότυπα που χάνουν την πατέντα τους και μέχρι 4 ευρώ για τα γενόσημά τους.
Εντούτοις, δεν είναι γνωστό ακόμη τι θα προβλέπει η νέα σχετική υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση, δεδομένου ότι η επιτροπή φαρμάκου που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη καταλήξει, έχει “ανοίξει” η συζήτηση στο σύνολο των εκκρεμοτήτων της φαρμακευτικής πολιτικής, και μάλιστα αποφασίσθηκε να συνεχιστεί η λειτουργία της και μετά την σύνταξη του πορίσματος που στόχο έχει να οδηγήσει σε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης με μέτρα που θα μειώσουν τελικά το clawback για τη χρήση φαρμάκων εντός και εκτός νοσοκομείων.
Όπως επισήμανε η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, η υποβολή των στοιχείων γίνεται πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις.
Καθώς η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης δεν θα γίνεται πλέον δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ σε έντυπη μορφή, καλούνται όσες φαρμακευτικές δεν έχουν πάρει ακόμα κωδικούς για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΦ, να προσέλθουν στα γραφεία του οργανισμού προκειμένου να παραλάβουν τους κωδικούς τους, καθώς φύλλα έρευνας δεν θα γίνονται δεκτά ούτε με email.
Τα σχετικά στοιχεία των Φύλλων Έρευνας υποβάλλονται στο σύνδεσμο http://services.eof.gr/myeof/, όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:

1.Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period)
2. Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό
3. Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ευρώ, μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 3ης Οκτωβρίου 2016
4. Θα πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό πεδίο τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.

Ο ΕΟΦ διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και την πρακτική που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με το αρμόδιο Τμήμα ορίζεται με ειδικό τρόπο.
Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

  1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
  2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
    Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
  3. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.

Ο ΕΟΦ σημειώνει ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.

Healthmag 1/11/2016