Η συμφωνία εξαγοράς στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της AstraZeneca στις καρδιαγγειακές και μεταβολικές νόσους
Συμφωνία για την εξαγορά της ZS Pharma έναντι 2,7 δισ. δολ. ανακοίνωσε η AstraZeneca. Η εξαγορά έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ZS Pharma και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Η συμφωνία θα συμβάλει στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της στις καρδιαγγειακές και μεταβολικές νόσους. Στο πλαίσιο αυτό, η AstraZeneca θα αποκτήσει την ουσία ZS-9 που δεσμεύει το κάλιο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει πιθανότατα την καλύτερη θεραπεία υπερκαλιαιμίας. Για την ώρα, το φάρμακο βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το FDA, και θα επανεξεταστεί το Μάιο του 2016, ενώ προγραμματίζεται υποβολή του φακέλου του φαρμάκου στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2015. Η AstraZeneca αναμένει ότι οι πωλήσεις του ZS-9 μπορεί να υπερβεί το 1 δις δολ.

Η AstraZeneca σημείωσε ότι το ZS-9 συμπληρώνει την στόχευση της εταιρείας στη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, δύο καταστάσεις με την οποίες συνδέεται η υπερκαλιαιμία. Παράλληλα η ουσία roxadustat της εταιρίας, βρίσκεται σε ανάπτυξη Φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με αναιμία που σχετίζεται με χρόνια νεφρική νόσο.

Σύμφωνα με την AstraZeneca, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, η ZS Pharma θα καταστεί θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της εταιρείας. Η συμφωνία δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές εκτιμήσεις της AstraZeneca για το τρέχον έτος, ενώ η εξαγορά αναμένεται να φέρει πωλήσεις από το 2016 και κέρδη από το 2018.

Healthmag.gr 6.11.2015