Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χαρακτηρίσει το μέτρο άδικο και πρόχειρο, το οποίο διαλύει τον κλάδο και τις επενδύσεις σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, ενώ την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και οι οικονομολόγοι Υγείας, τονίζοντας ότι το clawback δημιουργεί στρεβλώσεις και αλλοιώσεις στην αγορά. Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χαρακτηρίσει το μέτρο άδικο και πρόχειρο, το οποίο διαλύει τον κλάδο και τις επενδύσεις σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, ενώ την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και οι οικονομολόγοι Υγείας, τονίζοντας ότι το clawback δημιουργεί στρεβλώσεις και αλλοιώσεις στην αγορά. Το ποσό που καλούνται να καταβάλλουν για το 2015 οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις αναμένεται να αγγίξει τα 700 εκατ. ευρώ ενώ οι οφειλές προς τις εταιρίες έχουν αγγίζει το 1,350 δισ. ευρώ. Οι συνέπειες της απόφασης για επιβολή clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φάνηκαν με τον πιο δραματικό τρόπο για δεκάδες ασθενείς σοβαρών χρόνιων παθήσεων, τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. Πολλά δημόσια νοσοκομεία στέγνωσαν από φάρμακα, όπως ογκολογικά, αντιρετροϊκά, για ρευματικά νοσήματα κλπ. Σάλος δημιουργήθηκε, όταν δεκάδες καρκινοπαθείς έχασαν τις προγραμ ματισμένες χημειοθεραπείες τους λόγω έλλειψης των συγκεκριμένων φαρμάκων. Οι υπερβάσεις επιβαρύνουν σημαντικά τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες απέστειλαν σχετική πρόταση για εξορθολογισμό προς τον υπουργό Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Η πρόταση στοχεύει στη διασφάλιση της κανονικότητας στη χορήγηση των φαρμάκων προς τους ασθενείς, χωρίς όμως να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου. Το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) προτείνει μεταξύ άλλων τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της δαπάνης, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρμοδίων φορέων (υπουργείο, ΕΟΠΥΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΕΟΦ) ενώ ζητάει η αξιολόγηση της δαπάνης με βάση το είδος των χορηγούμενων φαρμάκων και των ποσοτήτων τους (δοσολογία, συσκευασία). Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας συντηρεί μία σχέση αντιπαράθεσης με τις φαρμακευτικές δείχνοντας τους την πόρτα της εξόδου, τόσο από το ΕΟΠΥΥ, όσο και από τα νοσοκομεία, σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν τις οφειλές που προκύπτουν από το μηχανισμό του claw back, δηλαδή την αναγκαστική επιστροφή της υπερβάλλουσας δαπάνης για το φάρμακα.

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 11/02/2016