Η Βενετία Κυριαζοπούλου αποχώρησε από την Johnson & Johnson Hellas Καταναλωτικά Προϊόντα, όπου ασκούσε καθήκοντα υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, μετά από 10ετή συνεργασία. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε με την Johnson & Johnson από τον Σεπτέμβριο του 2006, με ευθύνη για Brand PR, Event Management, Corporate Communication, Media Relations, Digital Communication, Internal Communication, Issues management και Press Office. Επίσης, μεταξύ άλλων, συμμετείχε στον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εφαρμογή του προγράμματος CSR της εταιρείας, Ιπποκράτης. Πριν από την J&J, η Βενετία Κυριαζοπούλου συνεργάστηκε με την εταιρεία Sociphar Hellas για 6,5 χρόνια από τη θέση της Public Relations & Communication Manager.

DAILY FAX 07/03/2016