Πρόσφατα, η Janssen Ελλάδος εξέδωσε την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση τις οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI G4) που είναι από τα πιο αυστηρά πρότυπα διεθνώς. Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζει με λεπτομέρειες όλες τις δράσεις, τις πολιτικές και τη θετική επιρροή τους στην ευρύτερη κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας για την αποτύπωση της λειτουργίας της με υπευθυνότητα. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Janssen Ελλάδος: Διέθεσε σημαντικό ποσό δωρεών για τα έτη 2014 2015 προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αυτές οι δωρεές αποσκοπούσαν στην υλοποίηση δεκάδων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως αυτή με την αποστολή φαρμάκων από το υγιές απόθεμα της εταιρείας, για την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης . Δημιούργησε τα Πράσινα Γραφεία (Green Offices), μια πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την εφαρμογή πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στο χώρο εργασίας. Σε συνέχεια του σημαντικού τομέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, μείωσε το ανθρακικό αποτύπωμα από τα επαγγελματικά ταξίδια και τη λειτουργία των γραφείων από 1232.62 τόνους (Χ 2το2014, σε 1050.41 τόνους C02το 2015. Πραγματοποίησε 170 ώρες εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζομένους για το 2015. Δεν καταγράφηκε κανένα εργατικό ατύχημα. Έλαβε το βραβείο CRI Bronze Award για την επίδοσή της στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών, με βάση τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CRIndex). Επιπλέον, η Janssen Ελλάδος θέτει στόχους σε όλους τους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η υποστήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, η μεγιστοποίηση της προσφοράς της σε συλλόγους ασθενών, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της και η αύξηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ. Αποστολή και όραμα της Janssen είναι η προώθηση της επιστήμης προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας γενικότερα. Η δέσμευση μας προς τους ασθενείς και τους εργαζομένους μας, την κοινωνία, τους εταίρους μας, με στόχο ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθοδηγεί τις δράσεις μας σύμφωνα πάντα με τις θεμελιώδεις αρχές του Πιστεύω μας , υπογραμμίζει Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Μάκης Παπαταξιάρχης. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Janssen νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι για την πρόοδο και το έργο μας. Παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία και δεσμευόμαστε ότι κάθε μορφή σχέσης και συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους μας, υλοποιείται μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, αξιοπιστίας, ακεραιότητας και διαφάνειας . Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Janssen Ελλάδος.

DAILY PHARMANEWS 08/03/2017