ΕΜΠΟΔΙΑ στην πρόσβαση των καρκινοπαθών στις καινοτόμες θεραπείες και στα νεα φάρμακα θέτει το άρθρο 89 του νόμου 4472 2017, που καθορίζει καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης. Την παραπάνω εκτίμηση κάνει η Ελληνι κή Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), τα μέλη της οποίας είναι 27 οργανώσεις ασθενών από όλη τη χώρα και έχει απευθυνθεί με επιστολή της στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα Κατά την ΕΛΛΟΚ, το υπουργείο Υγείας παίρνει οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα που δεν επι τρέπουν την αποζημίωση των πανάκριβων, νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων που έχει εγκρίνει ή πρόκειται να δώσει το πράσινο φως γι’ αυτά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με συνέπεια οι ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες. Σύμφωνα με την ΕΛΛΟΚ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αντί να βάζει στο περιθώριο τους καρκινοπαθείς, πρέπει άμεσα να προχωρήσει στη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και στην κατάρπση Εθνικού Σχεδίου Λράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27/06/2017