Διογκώνεται έντονα η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης, με τη φαρμοκοβιομηχανία να εκτιμά πως για το 2016 οι εταιρείες συνολικά θα κληθούν να αποδώσουν μόνο για daw back περί τα 640 εκατ. ευρώ και συ νολικά μαζί με rebate περί το 1 δισ. ευρώ! Μάλιστα, ειδικά για το νοσοκομειακό clawback, το οποίο μάλλον ξεφεύγει στα 220 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι οι φαρμακευτικές καλούνται να καλύψουν το 28% της αγοράς. Παράλληλα, εν αναμονή είναι οι εταιρείες για την απόφοση που θα προσδιορίζει τον νέο υπολογισμό του rebate, που θα είναι ενοποιημένο και θα προσδιορίζεται με βάση τον τζίρο. Όμως και γι’ αυτή την απόφαση οι φαρμακευτικές δεν έχουν δεχτεί κάποια πρόσκληση ώστε να σημμετέχουν σε διαβούλευση

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/06/2016