ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ από την 1η Μαΐου οι διημερεύσεις στα φαρμακεία της Αττικής.

Με απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΣΑ) θα λειτουργούν μόνο τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαρμακεία θα μένουν ανοικτά μέχρι το μεσημέρι ή μέχρι αργά το βράδυ, στην περίπτωση που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο.

Εκτιμάται ότι μετά το μεσημέρι τα περισσότερα συνοικιακά φαρμακεία Θα κλείνουν και οι πολίτες θα καλύπτονται από τα διευρυμένα . Στη δύναμη του ΦΣΑ είναι σήμερα 3.000 φαρμακεία. Από αυτά τα 150 διανυκτερεύουν και τα 400 διημερεύουν (έως τις 30 Απριλίου). Τα φαρμακεία που εφαρμόζουν σήμερα διευρυμένο ωράριο στην Αττική είναι 120, αριθμός που μάλλον θα αυξηθεί μετά την κατάργηση της διημέρευσης.

ΕΘΝΟΣ 11/03/2016