Η απόφαση ισχύει από χθες και επισημαίνεται ότι είναι προσωρινή με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού
Με πέντε επιπλέον εμβόλια ενισχύθηκε η λίστα του ΕΟΦ με την οποία απαγορεύονται οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση, για λόγους διασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην αγορά και προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εμβολιαστικές ανάγκες των ασθενών με τα συνδυασμένα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη και τα εμβόλια έναντι της ηπατίτιδας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ Αικ. Αντωνίου, προστίθενται στον κατάλογο των προσωρινά απαγορευομένων προς παράλληλη εξαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και αποθεματοποίηση, τα εμβόλια:

 1. REPEVAX (αναμνηστικό εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη και πολιομυελίτιδας) Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα,
 2. ENGERIX (ΕMBΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β) Ενέσιμο εναιώρημα 10MCG/0,5 ML (1 DOSE) & 20MCG/1 ML (1 DOSE),
 3. HBVAXPRO (ΕMBΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β) Ενέσιμο εναιώρημα 5 MCG/0,5 ML & 10 MCG/1 ML & 40 MCG/1 ML,
 4. HAVRIX (ΕMBΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A) Ενέσιμο εναιώρημα 720 elisa units/dose(0,5 ml) & 1440 elisa units/dose(1ml),
 5. VAQTA (ΕMBΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A) Ενέσιμο εναιώρημα 25 U/0,5 ML & 50 U/1 ML.

Συνολικά, τα φάρμακα που βρίσκονται υπό προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης είναι τα εξής:

 1. 246480105 INFANRIX HEXA κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM,
 2. 240200107 ΙΝFANRIX IPV HIB κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 3. 241710106 ΤΕΤRAVAC Ενέσιμο εναιώρημα SANOFI PASTEUR MSD SNC,
 4. 241720106 PENTAVAC Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα SANOFI PASTEUR MSD SNC,
 5. 268290104 ΙΝFANRIX TETRA Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 6. 265060101 BOOSTRIX POLIO Ενέσιμο εναιώρημα GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 7. 305170205 HEXYON Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 8. 264820111 REPEVAX Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 9. 196320105 ENGERIX Ενέσιμο εναιώρημα 20MCG/1 ML GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 10. 196320207 ENGERIX Ενέσιμο εναιώρημα 10MCG/0,5 ML GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 11. 250960211 HBVAXPRO Ενέσιμο εναιώρημα 10 MCG/1 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 12. 250960301 HBVAXPRO Ενέσιμο εναιώρημα 40 MCG/1 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 13. 250960113 HBVAXPRO Ενέσιμο εναιώρημα 5 MCG/0,5 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 14. 206520301 HAVRIX Ενέσιμο εναιώρημα 1440 elisa units/dose (1ml) GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 15. 206520201 HAVRIX Ενέσιμο εναιώρημα 720 elisa units/dose (0,5 ml) GLAXOSMITHKLINE AEBE,
 16. 231980108 VAQTA Ενέσιμο εναιώρημα 25 U/0,5 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE,
 17. 231980208 VAQTA Ενέσιμο εναιώρημα 50 U/1 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των παραπάνω προϊόντων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται επίσης ότι “Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων”.

Healthmag 5/11/2016