Πρόσφατη μελέτη Infobank Hellastat
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ, για τον εγχώριο κλάδο των φαρμακαποθηκών, το 2015 καταγράφεται ήπια ανοδική τάση της αξίας αγοράς των φαρμακαποθηκών λόγω του αυξημένου όγκου συνταγογράφησης, αλλά και της αύξησης των παράλληλων εξαγωγών. Όπως αναφέρεται, πολλές εταιριες τα τελευταία χρόνια ευνοήθηκαν από το παράλληλο εμπόριο, ιδίως όταν άρχισε η διαδοχική μείωση των τιμών. Το εν λόγω μέγεθος ωςτο 2014 κατέγραφε διαχρονική υποχώρηση, ενώ το 2015 αυξήθηκε απότομα κατά 31%, στα 401,64 εκατ., με την ποσότητα των διακινούμενων σκευασμάτων να ανέρχεται στις 19,1 εκατ. συσκευασίες, έναντι 10,1 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η προαναφερόμενη ενίσχυση καθίσταται ιδιαίτερα έκδηλη, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών που λήφθηκαν για αρκετά σκευάσματα, αλλά και για μακρύ χρονικό διάστημα (ακόμα και από τα τέλη του 2014). Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2015 έγιναν 5 απαγορεύσεις και αναστολές απαγορεύσεων για παράλληλες εξαγωγές. Οι εξαγωγές αποτελούν πλέον παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των φαρμακαποθηκών, καθώς οι μειώσεις στα περιθώρια κέρδους τα τελευταία χρόνια, η καθυστερημένη είσπραξη των απαιτήσεων από τα φαρμακεία και οι πιέσεις που ασκούν οι φαρμακοβιομηχανίες (δεν χορηγούν πιστώσει μεγαλύτερες των 2 μηνών) έχουν καταστήσει την εξεύρεση άμεσης ρευστότητας επιτακτική ανάγκη. Σύμφωνα με την κα Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, “Η αγορά έχει ανάγκη από εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και τον καθορισμό της σε βιώσιμα επίπεδα, κάτι που ωστόσο δυσχεραίνεται λόγω των αυξητικών ρυθμών που παρατηρούνται στη συνταγογράφηση. Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 88 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής: Ο Κύκλος Εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 3,3%, στα 2,56 δισ. Τα ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν σε 49 εκατ., έχοντας υποχωρήσει κατά 15%. Σημαντική πτώση εντοπίστηκε και στα ΚΠΑ: 20%, στα 34,2 εκατ.

HEALTH DAILY 06/02/2017