Από τον Κυριάκο Θεοδοσιάδη Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου θεσσαλονίκης

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον κλάδο των φαρμακοποιών η απαίτηση της Πολιτείας να ζητήσει από τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των φαρμακευτικών συλλόγων όλης της χώρας να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες με το αιτιολογικό ότι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Τις τελευταίες ημέρες τα ραβασάκια φτάνουν σωρηδόν μέσω e mails στα γραφεία των συλλόγων και είναι απορίας άξιον για ποιον λόγο η κυβέρνηση προχωράει σε μια τέτοια ενέργεια, όταν μάλιστα γνωρίζει πολύ καλά ότι τόσο qi άνθρωποι αυτοί όσο και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τών φαρμακευτικών συλλόγων είναι άμισθα από τους συλλόγους τους, ενώ εκλέγονται α πό τα μέλη τους και δεν διορίζρνται από το Δημόσιο. Επίσης, κανένας φαρμακευτικός σύλλογος δεν επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι τα μέλη των ΔΣ είναι άμισθα

Η υπηρεσία που έχει αναλάβει τον ρόλο αυτόν είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του άρθρου 7 του Ν. 3691 08 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Πρόκειται για μια διαδικασία άνευ λόγου και ουσίας, η οποία γιγαντώνει την ήδη υπάρχουσα γραφειοκρατία. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι κανείς εκ μέρους της επίσημης Πολιτείας δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί ότι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παραπάνω νόμου και άρα δεν θα έπρεπε καν να σέρνονται σε μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, οι φαρμακοποιοί εγκαίρως έχουν ζητήσει από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση στο ζήτημα αυτό, αλλά μέχρι σήμερα όλοι κωφεύουν και αγνοούν επιδεικτικά τον κλάδο των φαρμακοποιών, αποφεύγοντας την οριστική λύση και επιλέγοντας τη ρήξη. Πάντως, η αρμόδια υπηρεσία έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί η παραπάνω γνωμοδότηση μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως. Συνεπώς, συνέστησε στους φαρμακοποιούς να μη χάσουν χρόνο και να φροντίσουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις πόθεν έσχες τους. Είναι απαραίτητο, έστω και την ύστατη στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών να προχω ρήσει σε σχετική διευκρίνιση επί του θέματος, προτού μπλέξουμε σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Αλλωστε, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι τόσο οι πρόεδροι όσο και οι αντιπρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων, αλλά και όλα α φαρμακοποιοί στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους καταγράφουν όλα τα οικονομικά δεδομένα τους. Εάν η κυβέρνηση επιδιώκει δι’ αυτού του τρόπου, για επικοινωνιακούς λόγους, να δώσει την αίσθηση ότι αυστη ροποιεί τη διαδικασία ελέγχου της διαφθοράς, την πληροφορούμε ότι χτυπάει λάθος πόρτα. Δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται για ενδεχόμενη διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους δεν έχουν την παραμικρή δοσοληψία με δημόσιο χρήμα. Καλείται ο υπουργός Οικονομικών να προχωρήσει σήμερα με σχετική τροποποίηση σε πλήρη απάλειψη αυτής της παράλογης απαίτησης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ_ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 19/04/2017