Ξεκίνησε η λειτουργία 24 Ευρωπαϊκών Δικτύων Aναφοράς για σπάνια νοσήματα, που συνδέουν 900 ιατρικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη πρos όφελος των ασθενών. Aυτo δήλωσε ο Eπιτροπος της EE για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, απαντώντας σε ερωτήσεις των Financial Times για την κατάσταση της υγείας στην Ευρώπη. Ο Eπιτροπος τόνισε επίσης ότι η Κομισιόν υποστηρίζει την έρευνα, δίνει κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες για την παραγωγή ορφανών φαρμάκων και έχει δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εγγραφών για τις σπάνιες ασθένειες. Ερωτηθείς για τις συνέπειες του Brexit στην φαρμακοβιομηχανία, δεδομένης της σημασίας των Βρετανών ακαδημαϊκών, των φαρμακευτικών εταιρειών και της τεχνογνωσίας, ο Eπιτροπος είπε ότι το άρθρο 50 δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί και οι διαπραγματευσεις για τους όρους του Brexit δεν έχουν ακόμη αρχίσει. Όσο για το ερώτημα εάν η Κομισιόν θα επιβάλει νέα μέτρα, όπως η φορολογία στη ζάχαρη, ο Eπιτροπος δήλωσε ότι η φορολογία είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας, ωστόσο προσέθεσε ότι ο ίδιος είναι υπέρ κάθε μέτρου που οδηγεί σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής και μειώνει την επιβάρυνση των χρόνιων ασθενειών. Η αναδιαμόρφωση των προϊόντων διατροφής έτσι ώστε να περιέχουν λιγότερη ζάχαρη, είναι σημαντική.

HEALTH DAILY 06/03/2017