Χιλιάδες κενά σε Παιδεία και Υγεία Αναζητούνται κονδύλια για 18.000 προσλήψεις Συναντήσεις του Αλ. Μπαλτά και του Παν. Κουρουμπλή με τον Γ. Σταθάκη
Επιχείρηση στελέχωσης των τομέων Παιδείας και Υγείας για την κάλυψη σε πρώτη φάση 18.000 κενών θέσεων, μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ξεκινούν τα συναρμόδια υπουργεία. Χθες, μάλιστα σε διαδοχικές συναντήσεις των υπουργών Παιδείας και Υγείας, κ.κ. Αριστείδη Μπαλτά και Παναγιώτη Κουρουμπλή αντίστοιχα, με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, αναζητήθηκαν τρόποι για την ενίσχυση με προσωπικό, σχολείων και μονάδων Υγείας. Κάναμε κοινωνό τον κ. Σταθάκη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τους αναπληρωτές, του θέσαμε όοο το δυνατόν πιο αναλυτικά ης διαστάσεις του προβλήματος και ελπίζουμε ότι θα βρούμε τη λύση, ώστε όντως όλα τα σχολεία να αρχίσουν κανονικά, με τα ωράρια που υπάρχουν, όπως πάντα , δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλτάς, εξερχόμενος από το υπουργείο Οικονομικών. Αντικείμενο της συνάντησης, στην οποία ήταν παρών και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Τάσος Κουράκης καθώς και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Δημήτρης Χασάπης, ήταν η εύρεση πόρων από τον προϋπολογισμό για την πρόσληψη περίπου 5.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το ερχό μενο σχολικό έτος. Σύμφωνα με τον κ. Μπαλτά, οι κενές θέσεις στα σχολεία ανέρχονται στις 20.000 και το υπουργείο Παιδείας διαθέτει ήδη τα κονδύλια που χρειάζονται γτα την πρόσληψη 10.000 αναπληρωτών, μέσω ΕΣΠΑ. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρου μπλής ενημέρωσε τον κ. Σταθάκη για την πρόταση που έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας με 13.000 προσλήψεις ανέργων επαγγελματιών υγείας. Οι προσλήψεις ανέφερε ο κ. Κουρου μπλής θα πραγματοποιηθούν μέσω εξειδικευμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα είναι για έξι χρόνια και θα αφορούν 24μη νες συμβάσεις απασχόλησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Για το θέμα προμήθειας του ΕΚΑΒ με 186 ασθενοφόρα, ο κ. Κου ρουμπλής ανέφερε ότι ήδη προέβη στην κατοχύρωση 90 ασθενοφόρων και για τα υπόλοιπα 96 υπογραμμίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι τα τέλη του 2015. Ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι τόσο η πρόταση του υπουργείου Υγείας προς την Κομιοτόν όοο και το θέμα του διαγωνισμού των ασθενοφόρων θα εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Αν. Ξανθού, των Γεντκών Γραμματέων Δημοσίας Υγείας κ. Γ. Μπασκόζου και Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ κ. Γ. Ιωαννιδη. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση των υπουργών Υγείας και Οικονομίας με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Ο κ. Κουρουμπλής έθεσε υπόψη του κ. Σταθάκη και των εκπροσώπων των φορέων αναπτυξιακή παραγωγική πρόταση που αφορά τον χώρο της υγείας. Παράλληλα επισήμανε τη σπουδαιότητα ενίσχυσης της παραγωγής, συμπαραγωγής και συσκευασίας φαρμάκου στη χώρα μας, προκειμένου να συμβάλουμε στην πραγματική ανάπτυξη του τόπου με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εκπρόσωποι των φορέων επισήμαναν την ανάγκη να δοθούν κίνητρα προς τη φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να υπάρξει επέκταση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΠΕΦ δεσμεύτηκε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει επενδυ τικό αναπτυξιακό πρόγραμμα τριετίας των μεγάλων φαρμακευτικών ελληνικών εταιρειών. Ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής ενημέρωσε τον κ. Σταθάκη για την πρόταση που έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας με 13.000 προσλήψεις ανέργων επαγγελματιών υγείας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29/07/2015