Σε συμψηφισμούς 54,75 εκατ. ευρώ προχωρά το Δημόσιο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δίνοντας αφενός ανάσα ρευστότητας σε αυτές και αφετέρου μειώνοντας, έστω και κατ’ αυτό το μικρό ποσό, τα συνολικά χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές. Στα 54,75 εκατ. ευρώ το ποσό για 113 εταιρείες Συμψηφισμός χρεών με τις φαρμακευτικές

Σε συμψηφισμούς 54,75 εκατ. ευρώ προχωρά το Δημόσιο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δίνοντας αφενός ανάσα ρευστότητας σε αυτές και επίσης μειώνοντας έστω και κατ’ αυτό το μικρό ποσό τα συνολικά χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές. Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ η κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίζουν ποσά τα οποία προκύπτουν από το rebate και m clawback από τις υπερβάσεις των πωλήσεων στα φαρμακεία, με χρέη που έχει το Δημόσιο προς αυτές από τις προμήθειες των νοσοκομείων. Η εξέλιξη αυτή καλύπτει ένα πάγιο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας και ιδιαίτερα των ελληνικών εταιρειών οι οποίες διακινούν φαρμακευτικά σκευάσματα στα δύο ανεξάρτητα δίκτυα, αυτά των νοσοκομείων και αυτών των ιδιωτικών φαρμακείων. Μάλιστα, από τα συνολικά 54,75 εκατ. ευρώ, οι υψηλότεροι από πλευράς αξίας συμψηφισμοί αφορούν την πολυεθνική AstraZeneca (4,8 εκατ. ευρώ), τις ελληνικές ELPEN και Βιανέξ (4,7 εκατ. ευρώ έκαστη), τη Sanofi (3,2 εκατ. ευρώ) και την Βοehringer (3 εκατ. ευρώ). Συνολικά οι συμψηφισμοί αφορούν σε 113 εταιρείες με έδρα εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι συνολικά ΕΟΠΥΥ και ελληνικά νοσοκομεία χρωστούν πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σης φαρμακευτικές εταιρείες. Διαγωνισμοί Ενα ακόμη θέμα που έχει επίσης προκύψει τελευταία και για το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ζητήσει διευκρινίσεις είναι οι διαγωνισμοί. Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του δ.σ. της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας δίνεται καινούρια παράταση στους διαγωνισμούς, ξεκινώντας από τα μέσα Απριλίου και φτάνοντας ως τις αρχές Μαΐου. Στη διάρκεια αυτού του διμήνου περίπου, θα επιχειρηθούν να δοθούν διευκρινίσεις σης περίπου 20 εταιρείες που έχουν δηλώσει ουμμετοχη στους διαγωνισμούς, όμως ζητούν να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Κεντρικό ζήτημα είναι α εισαγωγή στα δικαιολογητικά ενός πιστοποιητικού φερεγγυότητας προμηθευτή , δηλαδή ότι ο μειοδότης θα μπορέσει να παραδώσει τελικά την παραγγελία που κατακυρώθηκε σε αυτόν. Οι καθυστερήσεις πάντως αναμένεται να δημιουργήσουν νέα προβληματα.

ΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25/02/2016