Την ανάκληση των παρτίδων 2449987 και 2492352 του φαρμακευτικού προϊόντος Clopixol Depot 200mg ml Btxlml (zuclopenthixol decanoate) αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Αιτία είναι ότι ενώ η εγκεκριμένη ημερομηνία λήξης του προϊόντος είναι 36 μήνες, η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στο φύλλο οδηγιών χρήσης των δύο ανωτέρω παρτίδων είναι 48 μήνες. Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που διενεργεί η εταιρεία Lundbeck Hellas S.A. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της ανάκλησης και να ολοκληρώσει την απόσυρσή τους από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11/06/2016