Συνάντηση με φαρμακευτικούς φορείς

Συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακοποιών (ΕΟΦ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΠΦΣ, ΠΣΦ, ΟΣΦΕ) θα έχουν σήμερα εκπρόσωποι της αγγλικής εταιρείας Aegate, η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος επαλήθευσης της γνησιότητας των φαρμάκων σε ολόκληρη τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης. Το σύστημα προσφέρει στον φαρμακοποιό τη δυνατότητα να αντιδράσει σε πραγματικό χρόνο, όταν εντοπιστεί ύποπτη συσκευασία. Η Aegate ανταποκρίνεται σε μια σειρά παγκόσμιων νομοθετικών προσπαθειών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της αυξανόμενης κυκλοφορίας των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας της Ε.Ε. για τα ψευδεπίγραφο φάρμακα, εφόσον έπειτα από μακρά και ολιστική αξιολόγηση, έχει επιλεγεί ως πάροχος από τον EMVO. Σημειώνεται πως και η Ελλάδα θα πρέπει μεσα στα επόμενα τρία χρόνια να έχει συμμορφωθεί με την οδηγία αυτή που προβλέπει την υιοθέτηση συστημάτων ανίχνευσης ψευδεπίγραφων φαρμάκων και τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες που κυκλοφορούν τα φάρμακα.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 16/03/2016