Σε ακόμη μεγαλύτερη περιστολή των δαπανών προχωρούν οι καταναλωτές την τρέχουσα χρονιά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα που πραγματοποίησαν το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η εταιρεία ερευνών και επικοινωνίας Tothepoint στον Νομό Θεσσαλονίκης. Εύρημα που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των χαμηλών αμοιβών και της υψηλής ανεργίας. Προ των πυλών, εξάλλου, βρίσκονται νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά και μείωση εισοδημάτων των συνταξιούχων μέσα από τις αλλαγές που αναμένονται στο ασφαλιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα 88,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μειώσει γενικά την κατανάλωση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν ελαφρώς χαμηλότερο, 85,1%. ΤΟ 63,1% δηλώνει ότι έχει μειώσει τις δαπάνες για τρόφιμα το 2016, από 43,1% το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές προχωρούν σε μείωση των εξόδων τους σε όλους τους τομείς, με τις μεγαλύτερες περικοπές να αφορούν την ένδυση και υπόδηση, καθώς και τη διασκέδαση. Το 82,1% δήλωσε ότι έχει περιορίσει φέτος τα έξοδα για την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης, έναντι 70,5% πέρυσι. Επιπλέον, αυξήθηκε στο 70,5% από 54,6% το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν περιορίσει Μείωση των δαπανών παρατηρείται και σε ό,τι αφορά βασικά αγαθά, όπως είναι η υγεία και π εκπαίδευση. τις δαπάνες για διασκέδαση. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακή και παράλληλα ανησυχητική είναι n αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι έχουν μειώσει τις δαπάνες για τρόφιμα στο 63,1% το 2016 από 43,1% το 2015. Μάλιστα, οι καταναλωτές σε ποσοστό 48,3% χρησιμοποιούν πλέον ως πρώτο κριτήριο για την αγορά τροφίμων την τιμή, ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,7%. Η ποιότητα ως πρώτο κριτήριο αγοράς των τροφίμων υποχωρεί σημαντικά φέτος, στο 16,4% από 32,6% το 2015. Υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου υποδηλώνει, εξάλλου, και το γεγονός ότι το 39,1% απάντησε ότι έχει μειώσει τις δαπάνες για θέρμανση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν 26,2%. Επίσης, το 2015, σε ποσοστό 22,6% οι καταναλωτές δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, με το ποσοστό αυτό φέτος να αυξάνεται σε 35,8%. Επιπλέον, το 35% δηλώνει ότι το 2016 έχει μειώσει τα έξοδα για μετακινήσεις, έναντι ποσοστού 20,9% το 2015. Μείωση των δαπανών παρατηρείται και σε ό,τι αφορά βασικά αγαθά, όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση. Ετσι, φέτος 23,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι περιόρισε τα έξοδα για υγεία, έναντι 12,8% το 2015. Επίσης, ένας στους πέντε καταναλωτές έχει μειώσει φέτος τα έξοδα για εκπαίδευση, ενώ πέρυσι η αντίστοιχη αναλογία ήταν ένας στους δέκα. Υψηλό, τέλος, τόσο πέρυσι όσο και φέτος είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι έχουν μειώσει τις δαπάνες για διακοπές. Συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 43,6% φέτος έναντι 41,5% πέρυσι.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30/03/2016