Συνάντηση με τους ομολόγους της Ε.Ε. είχε αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) σε πρόσφατο ταξίδι στις Βρυξέλλες, για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της κοινής δέσμευσης για την ασφάλεια των φαρμάκων και της δημόσιας υγείας.
Αντανακλώντας το ευρύ πεδίο εφαρμογής του διατλαντικού διαλόγου, το FDA εμπλέκεται σε μια σειρά από ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, την ποιότητα των μετρήσεων, την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο, την ακεραιότητα των δεδομένων, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων.
Σε συνέχεια προηγούμενων ανταλλαγών μεταξύ FDA και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι του FDA συναντήθηκαν για πρώτη φορά με μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI). Τα μέλη της επιτροπή ENVI είχαν επισκεφθεί το FDA το 2013 και το 2015 για να μεταφέρουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, η αντιπροσωπεία του FDA αντάλλαξε απόψεις για τις πρόσφατες τριμερείς συμφωνίες συνεργασίας με την Ινδία και την Κίνα για την ορθή κλινική πρακτική και την ασφάλεια των τροφίμων και άλλες προσεγγίσεις για συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Η αντιπροσωπεία του FDA στη συνέχεια συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΓΔ SANTE), Γενικό Διευθυντής Xavier Prats Monné και τους συνεργάτες του.