Νέους στόχους συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, αλλά και αυστηρές κυρώσεις για τους γιατρούς οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης που προκαλούν στον ΕΟΠΥΥ, προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, με τη νέα υπουργική απόφαση, καθιερώνονται νέοι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφη σης γενοσήμων κατ’ όγκο που πρέπει να πετύχει κάθε γιατρός, οι οποίοι κυμαίνονται ανάλογα με τη θεραπευτικό κατηγορία από 9% έως και 92,5%. Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσοστά αφορούν κάθε γιατρό που συνταγο γραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικός Ασφάλισης Α.Ε.) ενημερώνει καθημερινά τον γιατρό για το ποσοστό των γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες, αλλά και το μέσο ποσοστό γενοσήμων που έχει συνταγογραφήσει. Πάντως, για την εφαρμογή της απόφασης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στους γιατρούς να υποδεικνύουν σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται γενόσημα. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να αυξηθεί το μερίδιο των γενοσήμων έως τον Δεκέμβριο του 2015 στο 40% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι. Ο στόχος αυτός φαντάζει, ωστόσο, πολύ μακρινός. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, το μερίδιο των γενοσήμων δεν ξεπέρασε το 23,4%, έναντι 55% των φαρμάκων εκτός πατέντας και 22% των εντός προστασίας πατέντας φαρμάκων. Σε σχέση με το 2014, τα πρωτότυπα εντός πατέντας φάρμακα φαίνεται να έχουν χάσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ: από 40,09% τον Ιούνιο του 2014, σε 22,17% τον Ιούνιο 2015.

Στην ίδια υπουργική απόφαση προβλέπονται νέα όρια μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης και κυρώσεις νια όσους τα υπερβούν.

Από αυτή τη μείωση, πάντως, κερδισμένα είναι τα εκτός πατέντας φάρμακα (αύξηση του μεριδίου από 40,68% τον Ιούνιο 2014 σε 54,4% τον Ιούνιο του 2015. Το ποσοστό των γενοσήμων αυξήθηκε μόλις από 19,22% σε 23,42%. Η ίδια υπουργική απόφαση θέτει εκ νέου τα όρια μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης που έχει κάθε γιατρός (πλαφόν στο κόστος της συνταγής που γράφει σε κάθε ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ) ανάλογα με την ειδικότητα, την περιφερειακή ενότητα στην οποία έχει έδρα και τον μήνα του έτους, αλλά και τις ποινές υπέρβασης τους. Ειδικότερα, όταν ένας γιατρός υπερβαίνει τα όρια σε ποσοστό 20% αρθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες (ή 6,7% ανά μήνα) γίνεται έγγραφη σύσταση για την τήρησή τους. Οταν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη, ο γιατρός καλείται για εξηγήσεις. Εάν αυτές δεν είναι πειστικές, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει πρόστιμα: έως 1.000 ευρώ σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης από 20% έως 25%, έως 3.000 ευρώ για υπέρβαση από 25,01% έως 30% και έως 5.000 ευρώ για υπέρβαση άνω του 30,01%. Προσωρινός αποκλεισμός από τη συν ταγογράφηση σε ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ ή και οριστική καταγγελία της σύμβασης θα είναι η ποινή για όσους παραβιάζουν κατευθυντήριες οδηγίες, δημιουργούν προκλητή ζήτηση, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει άλλου είδους παραβάσεις των όρων της σύμβασης. Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3/11/2015