ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Σε λάθος της ΗΔΙΚΑ οφείλονται οι αυξήσεις τιμών στα φάρμακα

Σήμερα από τις 8 to πρωί οι σωστές τιμές αποζημίωσης

Σε λάθος κατά την καταχώριση δεδομένων στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ οφείλονται οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν χθες στις τιμές των φαρμάκων και επομένως στη συμμετοχή των ασθενών, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, το πρόγραμμα υπολογισμού της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων διαβάζει τρία αρχεία, δηλαδή το αρχείο του δελτίου τιμών των φαρμάκων, το αρχείο της θετικής λίστας και το αρχείο του όγκου πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία του τελευταίου εξαμήνου, βάσει της λιανικής τιμής τους. Από το τρίτο αρχείο φορτώθηκαν στο πρόγραμμα του υπολογισμού, αντί των όγκων πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία, οι όγκοι των πωλήσεων των φαρμάκων σε τεμάχια. Μόλις διαπιστώθηκε το παραπάνω λάθος, η ΗΔΙΚΑ υπολόγισε εκ νέου τις σωστές τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Συνταγογρά φησης. Οι νέες τιμές θα αναρτηθούν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σήμερα το πρωί στις 8.00, ώστε να προλάβουν να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους οι κατασκευαστές λογισμικού φαρμακείων.

ΑΥΓΗ  19/02/2016