Αξιοποίηση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας

Τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος φαρμακευτικής norlixiKns, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασθενών και θα αξιοποιεί

Τις σημαντικές δυνατότητες της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, ζήτησε ο Πανελλήνιας’Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιττας της ένωσης. 0 κ. Τρύφων δήλωσε, μεταξύ άλλων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος που σύμφωνα με όλες τις μελέτες αποτελεί ελπίδα για το μέλλον. Πρόκειται για τον κλάδο που μπορεί να γίνει η αναπτυξιακή ατμομηχανή της χώρας. Η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών Tns πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής περίθαλψης της χώρας μας, με ποιοτικά φάρμακα σε npooiT s xip s, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση και στη δημιουργία σημαντικής προστιθεμένης αξίας για την εθνική οικονομία . Ο κ. Τρύφων τόνισε ωστόσο ότι: η Πολιτεία θα πρέπει να κατανοήσει ότι η ΠΕΦ αποτελεί τη λύση για να τεθεί άμεσα σε τάξη η φαρμακευτική αγορά και να αποκατασταθούν οι στρεβλώσει στον τομέα του φαρμάκου, που αποτυπώνονται με δυσβάσταχτα rebate και clawback και με συνεχείς μειώσει τιμών, οι οποίες έχουν ουσιαστικά ως αποτέλεσμα τη μόχλευση της αγοράς. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τρύφων τόνισε ότι οι Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται εδώ, να επενδύει και να αντιστέκεται παρά την παρατεταμένη κρίση, ενώ το ελάχιστο που ζητάει από την Πολιτεία είναι μια υπόσχεση τριετούς σταθερότητας στην φαρμακευτική αγορά.

HEALTH DAILY 12/02/2016