Βελτιστοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης – Αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα φάρμακα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε χώρα. Οι ασθενείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την “καλο-λαδωμένη μηχανή” της διαθεσιμότητας των φαρμάκων και οι εταίροι στην αλυσίδα εφοδιασμού προσπαθούν κάθε μέρα για να εξασφαλίσουν ότι τα σωστά φάρμακα φτάνουν στο σωστό ασθενή με πλήρη ασφάλεια και στο χρόνο που πρέπει. Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας πρέπει να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν την καλύτερη ποιότητα της περίθαλψης. Οι εταίροι της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.
Ως εκ τούτου, η GIRP σας προσκαλεί στην 56η ετήσια Γενική Συνέλευση κατά την οποία ηγέτες της φαρμακευτικής αλυσίδας εφοδιασμού, Ευρωπαίοι και εθνικοί ιθύνοντες και διεθνείς εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν τρόπους για τη βελτιστοποίηση της υγείας, με την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.