Με εκπτώσεις 3% έως 45% θα εξοφλήσει ο ΕΟΠΥΥ, ως καθολικός διάδοχος των ασφαλιστικών ταμείων, τις παλαιές(έωςτις31 12 2012) οφειλές σε παρόχους υγείας, ενώ πλήρως θα αποζημιώσει τους ασφαλισμένους. Την εξόφληση των ληξιπρό θεσμωντο αργότερο έωςτις 30 6 2017 και τις εκπτώσεις προβλέπει ρύθμιση στο υπό συζήτηση, στη Βουλή, νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία. Ως προϋπόθεση τίθεται να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν φορο λογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής (σε αυτή την περίπτωση θα παρακρατείται το ποσό της οφειλής και θα αποδίδεται στο δημόσιο ή στο ασφαλιστικό ταμείο).

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Για διαγνωστικά κέντρα εργαστήρια έκπτωση 5% σε οφειλή μέχρι 15.000 ευρώ και 10% για πάνω από 15.000 ευρώ. Για ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης κ.ά. έκπτωση 10%. Για συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς έκπτωση 5% σε οφειλή μέχρι 4.000 ευρώ και 10% για πάνω από 4.000 ευρώ. Για προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού 25%, για φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) 5%, για φαρμακευτικές εταιρείες 8% και για φαρμακεία 3,5%. Για τις άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, θα γίνεται έκπτωση 45% επί της αξίας. Οι οφειλές σε ασθενείς ασφαλισμένους και οι οφειλές προς τους παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί, θα εξοφληθούν από τον ΕΟΠΥΥ στο 100%.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 07/10/2016