Όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα φέρουν ταινία γνησιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ 1049 Β΄/29-4-2013), επισημαίνει με νέα απόφασή του ο ΕΟΦ.
Η μόνη εξαίρεση που προβλέπεται νομοθετικά είναι αυτή των ραδιοφαρμάκων, καθώς και των φαρμακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική χρήση.
Με τη σχετική απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ Κ. Αντωνίου, παρακαλούνται οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για οδοντιατρική χρήση, καθώς και των φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης που εξαιρούνταν από παλαιότερες Αποφάσεις και δεν έχουν ήδη συμμορφωθεί από την παρόμοια διευκρινιστική Εγκύκλιο 80127/24-11-2010, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επικόλληση της ταινίας (επικοινωνία με κ.Τριανταφυλλόπουλο, τηλ. 213 20 40 360).
Με την καθιέρωση σύγχρονου συστήματος καταχώρησης και παρακολούθησης των ταινιών γνησιότητας εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της αυθεντικότητας και της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων.
Οποιαδήποτε εξαίρεση ακυρώνει τη φιλοσοφία και το πνεύμα αυτής της διαδικασίας.