Η Εθνική Ένωση των φαρμακείων Γαλλία (UNPF) αρνείται το πείραμα που προτείνει η εθνική ασφάλιση υγείας να ξεκινήσει ένα σύστημα συνταγογράφησης χωρίς χαρτί. Η UNPF προτείνει ότι η διαχείριση της server που φιλοξενεί τα δεδομένα υγείας γίνεται από ανεξάρτητο φορέα και απειλεί να μην υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Περαιτέρω καταγγελίες αφορούν τις νέες τεχνικές απαιτήσεις για τους φαρμακοποιούς (περιορίζει τις συνταγές σε 4 γραμμές), καθώς τις ελλείψεις πόρων του συστήματος υγείας για την πειραματική εφαρμογή. Η UNPF είναι απρόθυμη να δεσμεύσει τους φαρμακοποιούς – μέλη της να πληρώσουν για το σύστημα στο μέλλον, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.