Μία από τις πιο καινοτόμες εταιρίες παγκοσμίως, η Boehringer Ingelheim, κατατάσσεται ανάμεσα στις 100 κορυφαίες παγκόσμιες καινοτόμους εταιρίες, από το πρακτορείο ειδήσεων Thomson Reuters. Η Thomson Reuters, που χορηγεί αυτό το βραβείο από το 2011, για να μετρήσει την καινοτόμο δύναμη και να προσδιορίσει τους νικητές, ακολουθεί μια αναλυτική επιστημονική προσέγγιση που βασίζεται σε τέσσερα βασικά κριτήρια: συνολικό όγκο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ποσοστό χορηγήσεων ως προς τις αιτήσεις, παγκόσμια εμβέλεια του χαρτοφυλακίου, καθώς και επιρροή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως αποδεικνύεται από τις παραπομπές. Στην Ελλάδα, η Boehringer Ingelheim συγκαταλέγεται στους πρωταθλητές της κλινικής έρευνας, με συνολικές επενδύσει 11,2 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα κλινικών ερευνών της μητρικής εταιρίας.
HEALTH DAILY 24/11/2015