ΜΕΓΑΛΗ ανάσα για την αγορά αλλά και για χιλιάδες συνταξιούχους αναμένεται να προκαλέσει η άμεση διάθεση 1,8 δι σεκατομμυρίων ευρώ από τη δόση για την εξό φληση των χρεών του δημοσίου σε ιδιώτες. Το υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει ένα μέρος για την εξόφληση των προμηθευτών των νοσο κομείων για τα χρέη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες και σε εργολάβους που παραμένουν απλήρωτοι για χρόνια. Η διάθεση των 1,8 δις θα προκαλέσει θετικό σοκ και στις τράπεζες με δε δομένο ότι οι επιχειρηματίες, οι προμηθευτές και οι εργολάβοι με τα ποσά που θα εισπράξουν θα καλύψουν ένα μέρος από τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Βέβαια το τεράστιο πρόβλημα με την πιστωτική ασφυξία και την έλλειψη ρευστότητας δεν λύνεται με ενέσεις των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε συνδυασμό όμως με την αναμενόμενη απόφαση της ΕΚΤ για την ενεχυρίαση των ελληνικών ομο λόγων και τη διαφαινόμενη αλλαγή του κλίματος στην οικονομία διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Άλλωστε ο κίνδυνος χρεοκοπίας έχει εκλείψει παντελώς ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έδειξε και η στάση του Προέδρου της Κομισιόν κ. Γιούνκερ στη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα προχωράει για πρώτη φορά σε επίθεση φιλίας προς την Ελ λάδα. Τα μηνύματα που έστειλε ο Γιούνκερ είναι ξεκάθαρα. Με τον πλέον απόλυτο τρόπο δεσμεύ τηκε να βοηθήσει τη χώρα μας για να ξεπεράσει τα σωρευμένα προβλήματα που προκάλεσαν έξι χρόνια μνημονίων. Πρόκειται για έναν πρωτοφανή εφιάλτη που διέλυσε την οικονομία οδηγώντας μεγάλα κοινωνικά στρώματα στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξα θλίωση. Η χώρα μας ανέλαβε την ευθύνη και πλή ρωσε με αίμα τις απαιτήσεις των δανειστών. Τώρα είναι η σειρά τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι λεγόμενοι εταίροι. Σε διαφορετική περίπτωση το λεγόμενο ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα καταρρεύσει αφού στις περισσότερες χώρες αναπτύσσονται ισχυρές φυγόκεντρες τάσεις, αν τίστοιχες με αυτές που αναμετρώνται αύριο στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ποιοι θα πάρουν το 1,8 δις ευρώ! Προτεραιότητα στις οφειλές των επιχειρήσεων, που η πληρωμή τους θα έχει αναπτυξιακό αντί κτυπο, θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, της kontranews, το οικονομικό επι τελείο, σχεδιάζει τα λεφτά της υπό δόσης που θα πέσουν στην αγορά, δηλαδή, αυτό το 1,8 δις ευρώ, να μοιραστούν με τρόπο, που θα συντελέσει στο πέρασμα της Οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά και βελτίωσης των προοπτικών της. Όμως που θα πάνε τα λεφτά που θα ήρθαν (και έρχονται) από την Ευρώπη Με την αγορά να έχει στεγνώσει από ρευστότητα, μεγάλη σημασία έχει η αξιοποίηση αυτού του 1,8 δις ευρώ, που μπορεί να ενεργοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική Οικονομία. Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο, ξεκινά από το που χρωστάει το Δημόσιο. Πρώτοι στη σειρά, θα είναι οι προμηθευτές του συστήματος Υγείας, καθώς τα ασφαλιστικά Ταμεία και ο ΕΟΠΥΥ είναι οι πρωταθλητές στα φέσια . Συγκεκριμένα, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφά λισης, τον Απρίλιο, είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, 2,875 δις ευρώ από 2,876 δις ευρώ τον Μάρτιο. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα νοσοκομεία με 1,121 δις ευρώ και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, με οφειλές ύψους 519 εκατ. ευρώ. Πρώτες στη σειρά είναι οι επιχειρήσεις, προμη θευτές του Δημοσίου, που έχουν μείνει απλήρωτες για μήνες και περίμεναν τη δόση, με ελπίδα, πως με αυτή αφού πληρωθούν από το Δημόσιο, θα μπορέσουν να πληρώσουν και αυτοί με τη σειρά τους, τους εργαζομένους τους, τους δικούς τους προμηθευτές, ακόμα και τους φόρους τους… Οφειλές, σε τέτοιες εταιρείες, έχουν κυρίως οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με φέσια, ύψους 2,8 δις ευρώ, από τα οποία το 1,6 δις ευρώ είναι τα χρέη του Εθνικού Οργανισμού Πα ροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Μέσα σε αυτή τη λίστα, είναι φαρμακοβιομηχανίες, προμηθευτές νοσοκομειακού υλικού κ.α. Μάλιστα, από αυτά το 1,1 δις ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων, προς τους άμεσους προμηθευτές, από όπου παίρνουν ακόμα και απλά πράγματα, όπως γάζες και ενέσεις. Στη συνέχεια της μεγάλης λίστας οφειλών του Δημοσίου, είναι Τα 326 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα 519 εκατ. ευρώ προέρχονται από οφειλές των νομικών προσώπων. Τα 665 εκατ. ευρώ είναι χρέη υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους και Το 1,18 δις ευρώ είναι επιστροφές φόρων που εκκρεμούν προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρουν πως πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα και γρή γορα, οι πρώτες πληρωμές σε προμηθευτές του δημοσίου και σε ελληνικές ή ξένες εταιρείες που έχουν λαμβάνειν τεράστιες επιστροφές ΦΠΑ. Κακά τα ψέματα, αν κάποιος υπολογίσει και τις επιστροφές φόρων, τότε ο λογαριασμός ανεβαίνει σχεδόν στα 7 δις ευρώ, ενώ αν κάποιος βάλει και το περίπου 1 δις που θέλει το υπουργείο Ερ γασίας για να ξεκολλήσουν τα εφάπαξ, τότε γίνεται ξεκάθαρο πλέον, πως τα 1,8 δις δεν είναι παρά μία σταγόνα στον ωκεανό. Ακριβώς για αυτό το λόγο, έχει μεγάλη σημασία το που θα δοθούν, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους, μέχρι να ξεκλειδώσει η επόμενη υπό δόση των 2,8 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η επόμενη δόση έχει 15 προαπαιτούμενα και ανα μένεται να εκταμιευτεί πριν από την δεύτερη αξιολόγηση που θα ξεκινήσει στο τέλος Σεπτεμ βρίου, αρχές Οκτωβρίου .Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο για τις επιστροφές ΦΠΑ, οι σαράντα τρείς εφορίες από τις εκατό δέκα τρεις που είναι στο σύνολο χρειάζονται μέχρι και πέντε χρόνια σε μερικές περιπτώσεις για να εξοφλήσουν όλους όσους έχουν λαμβάνειν από το Δημόσιο. Ειδικά σε μικρότερα τμήματα, όπως είναι αυτό στην Κω, ο μέσος χρόνος αναμονής για επιστροφή ΦΠΑ 4,7 έτη!

KONTRA NEWS 22/06/2016