Πρακτικά γενικής συνέλευσης

Σήμερα Σάββατο 26-1-2019 και ώρα 10:00 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Π.Σ.Φ. για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, προκειμένου να εκλέξουν νέο Διοικητικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αφού διαπιστώθηκε εκ του νόμου η προβλεπόμενη απαρτία, η κα Μαρκάκη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, δίνοντας τον λόγο στον ταμία κο Α. Γαλανόπουλο για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου (απολογισμός 2017 & 2018 και προϋπολογισμός 2019). Κατόπιν τα μέλη  ενέκριναν ομόφωνα τα οικονομικά στοιχεία εκ  της ανάτασης των χεριών.

Στο βήμα μετά ανέβηκε η Πρόεδρος κα Μαρκάκη, η οποία έκανε έναν σύντομο απολογισμό των 4 χρόνων που ήτανε στην Προεδρεία του ΔΣ, ευχαριστώντας παράλληλα τους συναδέλφους της, μέλη του ΔΣ, για την άψογη συνεργασία.

Συντονιστής της εκλογικής διαδικασίας που ξεκίνησε ευθύς αμέσως, ορίστηκε επί τόπου ο κ. Γ. Μονοκρούσος, ο οποίος καθόρισε την διάρκεια και την σειρά των ομιλιών των υποψηφίων.

Κατά σειρά μίλησαν οι  Κ. Βασιλάκος, Μ. Γράψα, Ι. Μπίκας, Θ. Σκυλακάκης, Τ. Φυλακτίδης και Ε. Μαρκάκη.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με την ανάδειξη των 3 μελών εκ του σώματος των παρευρισκόμενων για να εκπροσωπήσουν την εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των κ.κ. Μ. Κουρμπέλη (Πρόεδρος της Ε.Ε.), Ν. Κατσινούλας και οι κυρίες Α. Τριανταφυλλιά και Α. Σπύρου (Διοικητική Αντιπρόσωπο της Περιφέρειας Αθηνών).

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατόπιν ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων από την Ε.Ε.

Κατά την διάρκεια της καταμέτρησης ψήφισαν συνολικά 85 μέλη εκ του σώματος των 96 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων:

 • Έγκυρα ψηφοδέλτια 83
 • Άκυρα ψηφοδέλτια 2
 • Λευκά ψηφοδέλτια 0

Από τα παραπάνω οι υποψήφιοι αλφαβητικά για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:

 • Κ. Βασιλάκος    10 ψήφους
 • Μ. Γράψα          14 ψήφους
 • Ε. Μαρκάκη       23 ψήφους
 • Ι. Μπίκας            7 ψήφους
 • Θ. Σκυλακάκης    15 ψήφους
 • Τ. Φυλακτίδης    14 ψήφους

 

 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έλαβαν αλφαβητικά:

 • Α. Καλλιβρούσης    15 ψήφους
 • Χ. Παπανικολόπουλος   9 ψήφους
 • Γ. Φρόνας     27 ψήφους

Με βάσει τα παραπάνω το νέο ΔΣ αποτελείται κατά σειρά ψήφων από τους:

 1. Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ
 2. Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
 3. Μ. ΓΡΑΨΑ
 4. Α. ΦΥΆΚΤΙΔΗΣ
 5. Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ,

με πρώτο επιλαχόντα τον κ. Ι. Μπίκα.

Για το Π.Σ. , βάσει των ψήφων, εκλέγεται ο κ. Φρόνας με πρώτο επιλαχόντα τον κ. Α. Καλλιβρούση.

Μετά την ανάδειξή των αποτελεσμάτων έληξε η συνεδρίαση.

 

Η Πρόεδρος

Ε. Μαρκάκη