Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας

ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης
Υπουργό Κο Θ. Πλεύρη

Αθήνα, 8-09-21

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας στην θέση του Υπουργού Υγείας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
Ο σύλλογος μας , Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και επομένως αρμόδιος να συνεργάζεται με τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, προσδοκά αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο σας, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας.

Μετά τιμής,
Για τον Παν/νιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων –

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ