Επιστολή της ΟΣΦΕ και του ΠΣΦ προς τον Υπουργό Υγείας

Από: Ο.Σ.Φ.Ε. & Π.Σ.Φ.Ημερομηνία: 16/12/21
Προς: Υπουργό Υγείας  Θάνο Πλεύρη

Κοινοποίηση: Τμήμα Φαρμάκου Υπουργού Υγείας

Αρ.Πρωτ.: ΧΧΧΧΧΧΧ

 

                                                                                              

Θέμα:  Παράταση εφαρμογής του νέου Δελτίων Τιμών για Φαρμακαποθήκες

 

Αξιότιμε Υπουργέ Υγείας,

 

Όπως γνωρίζετε οι φαρμακαποθήκες αποτελούν τον βασικό πιστωτή του ΕΟΠΥΥ (διά μέσου των φαρμακείων) και τον ενδιάμεσο κρίκο της αλυσίδας διανομής. Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος & ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκών, πραγματοποίησαν μελέτη του οικονομικού αντικτύπου της περσυνής αλλαγής τιμών και διαπίστωσαν πώς υπέστησαν σημαντική οικονομική ζημία.

 

Η ζημία αυτή οφείλεται στον περιορισμένο χρόνο που είχαν οι φαρμακαποθήκες προκειμένου να διαθέσουν τα φάρμακα τα οποία είχαν προμηθευτεί από τους ΚΑΚ με «παλιά» Τ.Π. (Τιμή Παραγωγού), στα φαρμακεία με «παλιά» Χ.Τ. (Χονδρική Τιμή). Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι επειδή οι ΚΑΚ σταματούν τις παραδόσεις τις τελευταίες 2 εβδομάδες του έτους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια του εφοδιασμού των φαρμακείων και της εξυπηρέτησης των ασθενών, οι φαρμακαποθήκες αυξάνουν τα αποθέματα τους ώστε να αποφευχθούν οι ελλείψεις. Εάν δε γνωρίζουν οι φαρμακαποθήκες εκ των προτέρων ότι θα διαθέτουν ικανό χρονικό διάστημα για τη ανακύκλωση αυτών των αποθεμάτων θα δημιουργηθούν προβλήματα επάρκειας.

 

Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι προκειμένου να εκπληρώνονται οι συνθήκες για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των φαρμακείων ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την εύρυθμη οικονομική λειτουργία των φαρμακαποθηκών, είναι απαραίτητο να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα τουλάχιστόν 35 ημερών για τις φαρμακαποθήκες προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο δελτίο τιμών.

 

 

Εκ μέρους της Ο.Σ.Φ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εκ μέρους του Π.Σ.Φ.

 

Η Πρόεδρος

 

 

Μπιρλιράκης Βασίλειος

 

 

 

Ειρήνη Μαρκάκη