Επιστολή από την ΟΣΦΕ και τον ΠΣΦ προς τον Πρωθυπουργό

Από: Ο.Σ.Φ.Ε. & Π.Σ.ΦΗμερομηνία: 14/02/22
Προς: Πρωθυπουργό ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Κοινοποίηση:

Υπουργό Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Αν. Υπουργό Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υπουργό Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΛΕΥΡΗ

Αρ.Πρωτ.: ΧΧΧΧ

                                                                                       

 

Θέμα:  Αποκλεισμός των φαρμακαποθηκών από τον νέο αναπτυξιακό νόμο

 

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως κυριολεκτικά στο παρά πέντε της ψήφισης του νομοσχεδίου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» αφαιρέθηκε σχεδόν το σύνολο της διάταξης που αφορούσε τις φαρμακαποθήκες και έμεινε τμήμα της διάταξης το οποίο ουδόλως μας ενδιαφέρει.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Στο νομοσχέδιο περιγραφόταν το εξής:

 

«Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως, κατ ́ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για τα καθεστώτα ενισχύσεων: ζα) «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων», ζβ) «Πράσινη Μετάβαση», ζγ) «Νέο Επιχειρείν», ζδ) «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία», ζε) «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», ζστ) «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια», ζζ)«Μεγάλες Επενδύσεις και ζη) «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας» ».

 

Στον νόμο εν τέλει εντάχθηκε το εξής:

 

«Κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 46.46 Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».

 

Το ξημέρωμα λοιπόν της 4ης Φεβρουαρίου του 2022, η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, μας γέννησε τις εξής απορίες:

 

  • Για ποιο λόγο ο νομοθέτης έβγαλε από το νομοσχέδιο, την τελευταία στιγμή, τα καθεστώτα ενισχύσεων ζα, ζβ, ζγ, ζδ, ζε, ζζ, ζη, τα οποία μπορούσαμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε;
  • Για ποιο λόγο ο νομοθέτης άφησε μόνον το μοναδικό καθεστώς ενίσχυσης ζστ, το οποίο δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε;

Κύριε Πρωθυπουργέ

Είμαστε ένας κλάδος που περιλαμβάνει πλέον των 140 επιχειρήσεων, δίνει εργασία σε περισσότερους από 3700 εργαζομένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 4,8 δισ. ευρώ.

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τη μακρά περίοδο της πανδημίας οι φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί έθεσαν το πυκνό δίκτυο τους στη διάθεση της Πολιτείας για να στηριχθεί η εθνική προσπάθεια. Δώσαμε τις λύσεις για την αποθήκευση και διανομή:

 

  • Του προστατευτικού εξοπλισμού έναντι του κορωνοϊού.
  • Των self test
  • Των εμβολίων COVID-19

 

Ήμασταν 365 ημέρες το χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας σε λειτουργία, στηρίζοντας την φαρμακευτική αλυσίδα και εν τέλει την δημόσια υγεία.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ζητούμε να επανεξετάσετε το εν λόγω θέμα. Είμαστε σίγουροι πως θα αντιληφθείτε την μεγάλη αυτή αδικία και έστω και εκ των υστέρων θα εισάγετε εκ νέου στον αναπτυξιακό νόμο τα καθεστώτα ενισχύσεων, ζα, ζβ, ζγ, ζδ, ζε, ζζ, ζη για τις φαρμακαποθήκες και θα αφαιρέσετε το καθεστώς ενίσχυσης ζστ που μόνον στρεβλώσεις και παρερμηνείες μπορεί να δημιουργήσει.

 

Με εκτίμηση

 

Για την Ο.Σ.Φ.ΕΓια τον Π.Σ.Φ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπιρλιράκης Βασίλειος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρκάκη Ειρήνη