ΟΣΦΕ – ΠΣΦ: Αίτημα Εγγραφής Εταίρων

Από: Ο.Σ.Φ.Ε. & Π.Σ.ΦΗμερομηνία: 01/12/23
Προς: Πρόεδρο HMVO AMKE

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας & Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

                                                                                       

Θέμα:  Αιτήματα εγγραφής ως εταίρων

 

Αξιότιμε Πρόεδρε,

 

Λαμβάνοντας υπόψιν:

 

α) Το ότι ο χώρος του χονδρεμπορίου φαρμάκων διαθέτει δυο εκπροσώπους με 100% διαφορετικά μέλη και αντίθετα συμφέροντα σε πλειάδα περιπτώσεων, την μεν Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος που εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και τον δε Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες.

 

β) Την παρ.3 του άρθρου 6 του ΦΕΚ Αρ.6124/31.12.2020, που δεν περιορίζει την συμμετοχή κάθε κρίκου της φαρμακευτικής αλυσίδας σε έναν φορέα αλλά αντίθετα δίδει την ελευθερία συμμετοχής σε κάθε νομιμοποιούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

γ) Το γεγονός πως οι φαρμακευτικές εταιρείες εκπροσωπούνται στον οργανισμό από 4 διαφορετικούς φορείς (Σ.Φ.Ε.Ε., Π.Ε.Φ., PIF, Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τις περισσότερες δε φαρμακευτικές εταιρείες να συμμετέχουν σε  τουλάχιστον δύο εξ αυτών των φορέων.

 

Αποφάσισαν:

 

Η μεν Ο.Σ.Φ.Ε. να καταθέσει αίτημα συμμετοχής ως εταίρου στον Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων προκειμένου να εκπροσωπήσει τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών.

 

Ο δε Π.Σ.Φ. να καταθέσει αίτημα συμμετοχής ως εταίρου στον Ελληνικό Οργανισμό Επαλήθευσης Φαρμάκων προκειμένου να εκπροσωπήσει τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες

 

Με εκτίμηση
Για την Ο.Σ.Φ.ΕΓια τον Π.Σ.Φ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπιρλιράκης Βασίλειος

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σκυλακάκης Θεόδωρος