Επιστολή προς την ΟΕΦΣΕΕ

Προς
Την ΟΕΦΣΕΕ

Αθήνα, 17-3-21

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε απάντηση του αιτήματος σας, για συνάντηση-συζήτηση με θέμα την κλαδική ΣΣΕ, σας ενημερώνουμε ότι:

Α. η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων στις 16-11-2019 αποφάσισε, ότι εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να συμμετάσχει σε συζήτηση για την ΣΣΕ με αναγκαία προϋπόθεση την συμμετοχή ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΦΕ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΠΦΣ).Συνεπεία τούτου, ενημερώστε μας ως προς το αν, οι παραπάνω φορείς έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση και ως προς το πότε θα διεξαχθεί η ως άνω συζήτηση.

Β. σε περίπτωση που δεν έχει συμμετοχή το σύνολο των παραπάνω φορέων, το Προεδρείο δεν έχει εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση να προχωρήσει σε μεμονωμένες συζητήσεις.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ