Ανακλήσεις αδειών φαρμάκων

ΑΠ 43770 Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος OLANZAPINE SANDOZ

Olanzapine_Sandoz_recall

01/07/2015|

ΑΠ 35503 Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος EPREX

EPREX

28/05/2015|

ΑΠ 23605 Ανάκληση παρτίδας 14117 του φαρμακευτικού προϊόντος YONDELIS 0.25mg/vial

YONDELIS

07/04/2015|

ΑΠ 18485 Ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος Deflazacort 30mg

DEFLAZACORT

13/03/2015|

ΑΠ 10054 Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Rifadin.

rifadin

16/02/2015|