Λίστα Εξαγωγών

Προς τον
Πρόεδρο του ΕΟΦ κο Ε. Μανωλόπουλο
Κοιν/ση: 1. Αντιπρόεδρο ΕΟΦ Α’ κο Δ. Λυμπέρη
2. ΑντιπρόεδροΕΟΦ Β’ κο Σ. Σαπουνά
3. Υπουργό Υγείας κο Α. Γεωργιάδη
4. Γ. Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού κο Α. Αγγελή

Αρ. Πρωτ.:
Αθήνα, 21/06/2024

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, ο σύλλογος μας έχει συνδράμει τα μέγιστα στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, διατηρώντας πάντα υψηλά αποθέματα σε όλα τα προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΕΟΦ ως “κρίσιμα”.
Στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας μας με τον οργανισμό, ζητάμε την ανανέωση και τροποποίηση της υφιστάμενης λίστας απαγόρευσης εξαγωγών, προκειμένου αυτή να συμβαδίζει πρωτίστως με τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και ταυτοχρόνως με την νομιμότητα και τους κανόνες της Ε.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από την αρμόδια υπηρεσία του οργανισμού να συλλέξει τα αποθέματα φαρμακαποθηκών και να προβεί σε διερεύνηση της επάρκειας σε όλα τα υπό απαγόρευση προϊόντα.
Παραδείγματος χάριν, όλα τα εισπνεόμενα σκευάσματα παρουσιάζουν ισχυρή εποχικότητα (αύξηση πωλήσεων τους χειμερινούς μήνες και θεαματική μείωση τους καλοκαιρινούς) και θεωρούμε ότι επιβάλλεται να αφαιρεθούν από την λίστα απαγόρευσης, στην οποία βρίσκονται επί 12 συναπτούς μήνες, καθώς αφενός παρουσιάζουν υπερεπάρκεια και αφετέρου οι πωλήσεις τους μειώνονται εκθετικά.

Άλλωστε η επί ένα χρόνο παρουσία τους στην συγκεκριμένη λίστα, υπερβαίνει κατά την άποψη μας την έννοια της προσωρινότητας.
Ζητούμε λοιπόν την άμεση έναρξη της διαδικασίας ελέγχου αποθεμάτων και τονίζουμε ότι ο σύλλογος μας πράττοντας όπως πάντα το καθήκον του, είναι έτοιμος να προτείνει τόσο προϊόντα προς ένταξη στην λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, όσο και σκευάσματα προς αφαίρεση από την ως άνω λίστα προκειμένου αυτή να επικαιροποιηθεί.
Επίσης παρακαλούμε θερμά για την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία των στοιχείων πωλήσεων και εκτέλεσης συνταγών ανά ΑΦΜ του σκευάσματος OZEMPIC, καθώς θεωρούμε ότι η επεξεργασία αυτή, θα βοηθήσει στην εξαγωγή πολλών και χρήσιμων συμπερασμάτων.

Για τον
Παν/νιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ