Νομοθεσία

Κατευθυντήριες γραμμες 5ης 11.2013, C313.1 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

05/11/2013|

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟ 95 (ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ)

23/07/2013|

ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ 11.07.13

11/07/2013|

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

14/06/2013|

ΦΕΚ 1049 Β’ ΤΕΥΧΟΣ 29.04.2013.

Άρθρα πριν την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

29/04/2013|

ΦΕΚ 1049 29_04_13

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

29/04/2013|

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ 02.04.2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

02/04/2013|

ΦΕΚ Β΄ 94_21-01-2013_7789

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21/01/2013|

ΟΔΗΓΙΑ 2011-62-EU 8ης Ιουνιου 2011.

ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

08/06/2011|