ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας- Θεσσαλονίκης, Λάρισα,41336