ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ ΙΚΕ

1ο Χλμ. Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας, Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 1005