ΦΑΡΜΑΚΑΣΤ ΙΚΕ

7χλμ, Επαρ.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καλοχώριου, Καλοχώρι 57009