Επιστολή Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών

Προς
Γραφείο Υπουργού Υγείας
Υπουργό κο Μ. Χρυσοχοϊδη
Κοιν/ση: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Δρ. Α. Αγγελή
Αρ. Πρωτ.: 5838

Αθήνα, 17/11/23

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε, η διάθεση των φαρμάκων στην αγορά επιτυγχάνεται μέσω μιας πολύπλοκης αλυσίδας που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, από την παραγωγή και τη διανομή των φαρμάκων μέχρι τη χορήγηση στον τελικό ασθενή.

Γι’ αυτό και η όποια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις φαρμάκων που παρουσιάζονται κατά καιρούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο, μπορεί να αποδώσει μόνο με τη συνέργεια, τη συνεργασία και την συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τη σύσταση της Επιτροπής παρακολούθησης ελλείψεων φαρμάκων (αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 45843/04.09.2023 Απόφαση) και κυρίως, τη μεταγενέστερη διεύρυνσή της με την προσθήκη των εκπροσώπων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) ως παρατηρητές, αιτούμαστε την προσθήκη εκπροσώπου του ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων (ΠΣΦ)», ως Παρατηρητή στη σύνθεση της Επιτροπής.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας,

Μετά τιμής,

Θ. Σκυλακάκης
Πρόεδρος του ΠΣΦ