Επιστολή προς ΕΟΦ

Προς ΕΟΦ
Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης & Επάρκειας Προϊόντων
Υπόψη κας Ε. Θωμαϊδου
Κοιν/ση: 1. Υπουργό Υγείας κο Μ. Χρυσοχοϊδη
2. Πρόεδρο ΕΟΦ κο Δ. Φιλίππου
Αρ. Πρωτ.: 5809
Αθήνα, 11/09/2023

Αξιότιμη κα Θωμαϊδου,

Με βάσει τα στοιχεία του συλλόγου μας και όπως σας επισημάναμε σε προγενέστερη επιστολή μας, υπάρχει υπερεπάρκεια στα είδη του συνημμένου πίνακα.
Θεωρούμε ότι έχετε ελέγξει τα αποθέματα των αποθηκών όπως υπεβλήθησαν στις 2 & 3/08/23.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το ποιες ενέργειες έχετε κάνει ή πρόκειται να κάνετε προκειμένου να αρθεί η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών στα προϊόντα του συνημμένου πίνακα.
Επίσης για μία ακόμη φορά, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στον σύλλογο μας τα συνολικά αποθέματα που δηλώθηκαν στις 2 & 3/08/23 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ και όχι ανά επιχείρηση).

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ