ΕΟΦ: Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ

Προς
Τον ΕΟΦ
Πρόεδρο κο Ευάγγελο Μανωλόπουλο
Κοιν/ση: 1. Αντιπρόεδρο Α’ κο Δ. Λυμπέρη
2. Αντιπρόεδρο Β’ κο Σ. Σαπουνά Αρ. Πρωτ.: 5839
Αθήνα, 27/11/2023

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Αρχικά θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο σας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων ως ΝΠΔΔ, αποτελεί διαχρονικά θεσμικό συνομιλητή της πολιτείας και των εντεταλμένων οργάνων της. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως προφανώς γνωρίζετε, ο κλάδος αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει, πολλά εκ των μελών μας, στο χείλος του γκρεμού.
Ως εκ τούτου, και αντιλαμβανόμενοι το προφανώς φορτωμένο πρόγραμμά σας, σας παρακαλούμε όπως βρείτε λίγο χρόνο για μία συνάντηση με το ΔΣ του συλλόγου μας, προκειμένου αφενός να θέσουμε υπόψη σας τα θέματα που μας απασχολούν και αφετέρου να επιδιώξουμε να βρούμε λύση σε αυτά, πάντα με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του Έλληνα ασθενή.

Μετά τιμής
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ