Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ

Προς
Τον ΕΟΦ
Πρόεδρο κο Δ. Φιλίππου
Κοιν/ση: κα Θωμαϊδου

Αρ. Πρωτ.: 5690
Αθήνα, 11-8-2022
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
Παρακαλούμε όπως προβείτε σε άρση απαγόρευσης εξαγωγών για τα ακόλουθα είδη, καθώς ο Σύλλογος μας γνωρίζει με βεβαιότητα ότι έχει πλήρως αποκατασταθεί η κυκλοφορία τους στην αγορά.
Σε κάποιες δε περιπτώσει , τα είδη αυτά συσσωρεύονται πλέον κατά 100αδες ή/και 1000δες στα ράφια των φαρμακαποθηκών και των ΣΥ-ΦΑ, καθώς-περιέργως- η εφαρμογή απαγόρευσης εξαγωγών ….συνέπεσε με τη μείωση της ζήτησης τους στην εγχώρια αγορά.
Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι για τα κάτωθι σκευάσματα δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος απαγόρευσης εξαγωγών:
1. creon gr cap 300mg/cap(25000iu)
2. zinadol tabs 500mg
3. zoladex 3,6 mg & 10,8 mg
4. sandimmun neoral soft caps 25 ,50,& 100mg
5. prolia inj sol
6. symbicort turbohaler
7. pulmicort inh sus 05mg/0l btx40
8. elityran ps inj 3,75 & 11,25
9. cosopt eye drops
10. xarelto 15 mgx 28 tab’
11. orgalutran inj sol 0.25mg/0,5 ml
12. zypadhera pd.s.in.pr 210mg, 300mg & 405 mg/vial
13. pradaxa caps 75 mg
14. janumet fc tab(50+1000) mg/tab
15. eliquis f.c tab 5mg/tab
16. firmagon 80mg/vial
17. januvia 100mg/tab btx28
18. forxiga f.c tab 10mg/tab

Ο Σύλλογος μας με αίσθημα ευθύνης πρότεινε ήδη μια πληθώρα ειδών τα οποία αφενός βρίσκονται σε έλλειψη κι αφετέρου, παρουσιάζουν εξαγωγική δραστηριότητα (π.χ. nexium 28x20mg,januvia 50mg/tab,canesten vag sup 6×100,ozempic 0,25,ozempic 0,50 ,ozempic 1mg κλπ) και συνεπεία τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου α) να αρθεί η απαγόρευση όπου αυτή δεν είναι αναγκαία, αλλά είναι απολύτως περιττή και β) να επιβληθεί απαγόρευση σε είδη τα οποία παρουσιάζουν έλλειψη.
Επίσης παρακαλούμε ,με την πρώτη ευκαιρία , για την ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, η οποία -καίτοι προσωρινή-βρίσκεται εν ισχύ επί επτά και πλέον χρόνια, ενώ δεν υφίσταται κανένας λόγος καθώς η επάρκεια των εμβολίων έχει αποκατασταθεί ΠΛΗΡΩΣ στη χώρα μας.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

E. Mαρκάκη Θ. Σκυλακάκης